Η 6η κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αργοστολίου (video)

Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 18 Φεβρουαρίου 2020 23:41

Η 6η κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αργοστολίου (video)

Κάμερα: Γιάννης Παπαδάτος 

1) Έγκριση Προϋπολογισμού Δήμου Αργοστολίου Οικονομικού Έτους 2020
( Η αριθ 17/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αργοστολίου)

Εισηγητής : Δήμαρχος Αργοστολίου Θεόφιλος Μιχαλάτος

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΣ ΒΑΛΛΙΑΝΑΤΟΣ

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην Ειδική Δημόσια Συνεδρίαση (5η) του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» (αίθουσα Αντίοχου Ευαγγελάτου), την 18η Φεβρουαρίου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα:

1) Έγκριση Πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων Δήμου Αργοστολίου οικονομικού έτους 2020 και ένταξή του στο Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (ΟΠΔ) Δήμου Αργοστολίου οικονομικού έτους 2020. (αριθμ. 18/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής)
Εισηγητής : Δήμαρχος Αργοστολίου Θεόφιλος Μιχαλάτος

2) Ένταξη Πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων Δημοτικού Γηροκομείου Αργοστολίου οικονομικού έτους 2020 στο Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (ΟΠΔ) Δήμου Αργοστολίου οικονομικού έτους 2020. (αριθμ. 15/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής)
Εισηγητής : Δήμαρχος Αργοστολίου Θεόφιλος Μιχαλάτος

3) Έγκριση Πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων Εταιρείας Διαχείρισης Αποβλήτων Κεφαλληνίας & Ιθάκης Α.Ε. Ο.Τ.Α. (Ε.Δ.Α.Κ.Ι. Α.Ε. Ο.Τ.Α.) οικονομικού έτους 2020 και ένταξή του στο ΟΠΔ Δήμου Αργοστολίου οικονομικού έτους 2020.
Εισηγητής : Πρόεδρος ΕΔΑΚΙ Αργύρης Γαβριελάτος

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΣ ΒΑΛΛΙΑΝΑΤΟΣ

 

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην 6η κατεπείγουσα Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» (αίθουσα Αντίοχου Ευαγγελάτου), την 18η Φεβρουαρίου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00 προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα:

Αποδοχή Μελέτης « Εργασίες Τοποθέτησης Συνθετικού Χλοοτάπητα και λοιπές εργασίες Ανακαίνισης γηπέδου Διλινάτων»
Εισηγητής Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών: Διονύσιος Μινέτος
Το θέμα χαρακτηρίζεται επείγον λόγω καταληκτικής ημερομηνίας ένταξής του για χρηματοδότηση στο πρ/μα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ μέχρι 28/02

2. Αποδοχή Μελέτης «Εργασίες Βελτίωσης & Συντήρησης γηπέδου Κεραμειών»
Εισηγητής Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών: Διονύσιος Μινέτος
Το θέμα χαρακτηρίζεται επείγον λόγω καταληκτικής ημερομηνίας ένταξής του για χρηματοδότηση στο πρ/μα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ μέχρι 28/02

3. Υποβολή Αιτήματος Ένταξης στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, Πρόσκληση ΙV – Κατασκευή, Επισκευή & Συντήρηση Αθλητικών Εγκαταστάσεων των Δήμων της Δράσης « Βελτίωση & Συντήρηση Αθλητικών Εγκαταστάσεων Δήμου Αργοστολίου»
Εισηγητής Αντιδήμαρχος Δ/νσης Προγραμματισμού : Γεώργιος Τσιλιμιδός
Το θέμα χαρακτηρίζεται επείγον λόγω καταληκτικής ημερομηνίας ένταξής του για χρηματοδότηση στο πρ/μα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ μέχρι 28/02

4. Λήψη Απόφασης για Ανανέωση Άδειας Παραγωγού Πωλητή Αγροτικών Προϊόντων για :
- Βουτσινά Σπυρίδωνα,
- Γασπαράτου Πολυξένη,
- Μαχμούντ Μοχαμάντ
Εισηγητής, Δήμαρχος
Το θέμα χαρακτηρίζεται επείγον επειδή οι σχετικές αιτήσεις που υποβλήθηκαν λήγουν και χρήζουν άμεσης Ανανέωσης.

5. Παραχώρηση Χρήσης Δημοτικού Χώρου για την πραγματοποίηση Στειρώσεων σήμανσης σε αδέσποτα ζώα.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, Τσιλιμιδός Γεώργιος
Το Θέμα χαρακτηρίζεται επείγον λόγω ημερομηνιών εκτέλεσης της πράξης (18/2 έως 24/2)

6. Αποδοχή της Μελέτης ¨ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ¨
Εισηγητής, Αντιδήμαρχος, Διονύσιος Μινέτος.
Το θέμα χαρακτηρίζεται επείγον λόγω καταληκτικών ημερομηνιών που έχουν τεθεί από το αρμόδιο Υπουργείο(28/2)

7. Έγκριση σχεδίου σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Αργοστολίου και ΕΔΑΚΙ ΑΕ-ΟΤΑ για το έργο ¨Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αποβλήτων Κεφαλλονιάς¨
Εισηγητής, Αντιδήμαρχος, Διονύσιος Μινέτος.

 

Το θέμα χαρακτηρίζεται επείγον λόγω καταληκτικών ημερομηνιών που έχουν τεθεί από το αρμόδιο Υπουργείο(28/2)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΣ ΒΑΛΛΙΑΝΑΤΟΣ