Τέσσερις συνεδριάσεις σε μία σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο

Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 27 Νοεμβρίου 2012 09:34

Τέσσερις συνεδριάσεις σε μία σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση, (52η συνεδρίαση) στο Δημοτικό κατάστημα (Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» αίθουσα Αντίοχου Ευαγγελάτου) στις 27 Noεμβρίου 2012 ημέρα Τρίτη & ώρα 22.30 προκειμένου να συζητηθεί το παρακάτω θέμα : 1. Εκθέσεις εκτέλεσης προϋπολογισμού τριμήνων έτους 2011 και 2012 . ΕΙΣ: Οικονομική Επιτροπή

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Προς τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Κεφαλλονιάς

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση, (49η συνεδρίαση) στο Δημοτικό κατάστημα (Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» αίθουσα Αντίοχου Ευαγγελάτου) στις 27 Noεμβρίου 2012 ημέρα Τρίτη & ώρα 16.30 προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :
1. Εγκριση απολογισμών πρώην Δήμων Κεφαλλονιας και κοινότητας .
Α. Σάμης 2010
Β. Ελειού – Πρόννων 2007-2010
Γ. Ερίσου 2006-2010
Δ.Πυλαρέων 2010
Ε. Λειβαθούς 2009-2010
ΣΤ. Ομαλών 2007-2010

ΕΙΣ: Οικονομική Επιτροπή

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Προς τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Κεφαλλονιάς

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση, (50η συνεδρίαση) στο Δημοτικό κατάστημα (Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» αίθουσα Αντίοχου Ευαγγελάτου) στις 27 Noεμβρίου 2012 ημέρα Τρίτη & ώρα 18.30 προκειμένου να συζητηθεί το παρακάτω θέμα :

1. Εγκριση απολογισμού- ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης έτους 2010 πρώην Δήμου Αργοστολίου .

ΕΙΣ: Οικονομική Επιτροπή

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Προς τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Κεφαλλονιάς

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση, (51η συνεδρίαση) στο Δημοτικό κατάστημα (Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» αίθουσα Αντίοχου Ευαγγελάτου) στις 27 Noεμβρίου 2012 ημέρα Τρίτη & ώρα 20.30 προκειμένου να συζητηθεί το παρακάτω θέμα :

1. Εγκριση απολογισμού- ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης έτους 2010 πρώην Δήμου Παλικής .

ΕΙΣ: Οικονομική Επιτροπή

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΟΥΣΑΚΗΣΦόρτωση…

Φόρτωση…