Συνεδριάζει σήμερα το Περιφερειακό Συμβούλιο στην Κεφαλονιά - Τα θέματα

Τελευταία ενημέρωση: Σάββατο, 23 Νοεμβρίου 2019 09:51

Συνεδριάζει σήμερα το Περιφερειακό Συμβούλιο στην Κεφαλονιά - Τα θέματα

ΣΆΒΒΑΤΟ & ΚΥΡΙΑΚΗ

Έχοντας υπόψη τα άρθρα 165 παρ.1&2, και αρ.167-169 του Ν. 3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύει,  σας καλούμε σε  συνεδρίαση που θα  πραγματοποιηθεί το Σάββατο 23 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 10:00 στην Κεφαλονιά στην αίθουσα Αντιόχου Ευαγγελάτου, στο  Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο  Κέφαλος»,  της  Περιφερειακής  Ενότητας  Κεφαλληνίας  &  Ιθάκης,  προς  λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Ανακοινώσεις – Ενημερώσεις από την Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, κ. Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου και τον Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων, κ. Νικόλαο Μουζακίτη.

ΣΑΒΒΑΤΟ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 

ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ 1ο:  Θέσπιση παγίων κατ' αποκοπήν χορηγημάτων καθαριότητας για την αντιμετώπιση του καθαρισμού των υπηρεσιών της ΠΕ Ζακύνθου.

Εισηγητής:  Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ζακύνθου κ. Γεώργιος Στασινόπουλος.

Γενική Δ/νση Διοίκησης Οικονομικών και Πληροφορικής.

ΘΕΜΑ 2ο: Έρευνα και  εξόρυξη υδρογονανθράκων στο Ιόνιο.

Εισηγητής: α) Η επικεφαλής της παράταξης ¨Λαϊκή Συσπείρωση Ιονίων Νήσων¨, κ. Αλεξάνδρα Μπαλού.

β) Η επικεφαλής της παράταξης ¨Αντικαπιταλιστική Αριστερά στα Ιόνια κ. Βαρβάρα ( Βέρα ) Κορωνάκη.

ΘΕΜΑ 3ο: Αντιπλημμυρική προστασία στην Κεφαλονιά και Ιθάκη.

Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κεφαλληνίας και Ιθάκης Π.Ε. Κεφαλληνίας και Ιθάκης κ. Σταύρος Τραυλός.

ΘΕΜΑ 4ο: Εκθέσεις αγροτικής προβολής 2019 -2020.

Εισηγητής: Ο θεματικός Αντιπεριφερειάρχης στον τομέα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης

Υπαίθρου κ. Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής.

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση πρόσληψης προσωπικού, με διάρκεια σύμβασης δύο (2) μηνών, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου της Περιφέρειας Ιόνιων Νήσων.

Εισηγητής: Α) Η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου

Β) Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ζακύνθου κ. Γεώργιος Στασινόπουλος.

Γενική Δ/νση Διοίκησης Οικονομικών και Πληροφορικής.

ΘΕΜΑ  6ο:  Γνωμοδότηση  για  ΜΠΕ  του  έργου  :  Εγκατάσταση  Σταθμού  Ξηράς  Σταθερής

Τηλεφωνίας ΟΤΕ Α.Ε. με κωδική ονομασία <<Καμπί ΑΔ 0520029.

Εισηγητής :  Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ζακύνθου κ. Γεώργιος Στασινόπουλος.

Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού.

ΘΕΜΑ  7ο:    Η  αναστολή  λειτουργίας  δυο  Πανεπιστημιακών  τμημάτων  σε  Λευκάδα  και Ληξούρι.

Εισηγητής:    Ο  Επικεφαλής  της  παράταξης  ¨Α.ΝΑ.ΣΑ. για  τα  Ιόνια  Νησιά¨,  κ.  Θεόδωρος Γαλιατσάτος.

ΘΕΜΑ 8ο: Έργα Αντιπλημμυρικής προστασίας στην Κεφαλονιά.

Εισηγητής: Η επικεφαλής της παράταξης ¨Λαϊκή Συσπείρωση Ιονίων Νήσων¨, κ. Αλεξάνδρα Μπαλού.

Ο  Πρόεδρος Περιφερειακού  Συμβουλίου

Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

Νικόλαος Μουζακίτης

 

ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

ΘΕΜΑ 1o: Κατανομή Προβλεπόμενων Πιστώσεων Κ.Α.Π. 2020 στις Περιφερειακές Ενότητες & Έγκριση Προσχέδιου Ετησίου Προγράμματος Δράσης 2020 Π.Ι.Ν.Εισηγητής:ΗΠεριφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Ρόδη Κράτσα–Τσαγκαροπούλου.Αυτοτελής Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού.

ΘΕΜΑ 2o: :Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων έτους 2020 που περιλαμβάνει : α) τον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων οικονομικού έτους 2020 και β) τον Πίνακα Στοχοθεσίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για το έτος 2020.Εισηγητής:Η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Ρόδη Κράτσα–Τσαγκαροπούλου.Γενική Δ/νση Διοίκησης, Οικονομικού και Πληροφορικής.