Θέσεις και προτάσεις του Ιονίου Αρχιπελάγους (ΙΑ) στο Περιφερειακό Συμβούλιο

Δημοσιεύτηκε: Τετάρτη, 07 Νοεμβρίου 2012 14:31

Θέσεις και προτάσεις του Ιονίου Αρχιπελάγους (ΙΑ) στο Περιφερειακό Συμβούλιο

Θέσεις και προτάσεις του Ιονίου Αρχιπελάγους (ΙΑ) στο πρόσφατο Περιφερειακό Συμβούλιο

Διαχείριση απορριμμάτων στην Κέρκυρα και στην ΠΙΝ

Ο επικεφαλής του Ι. Αρχιπελάγους κ. Ηλίας Μπεριάτος στην παρέμβασή του, ανέφερε μεταξύ των άλλων, ότι ο Περιφερειακός Σχεδιασμός Στερεών Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) οφείλει να αποτελέσει κύριο μέλημα της Περιφέρειας ΠΑΡΑ το γεγονός ότι αυτή έχει μόνον γνωμοδοτική αρμοδιότητα (δεν έχει αποφασιστικό ρόλο στην εκπόνηση και έγκριση του ΠΕΣΔΑ). Επί πλέον πρέπει να γίνει σαφές ότι εκείνο που λείπει δραματικά, χρόνια τώρα, είναι εφαρμογή του ΠΕΣΔΑ δηλαδή να γίνει πράξη η σύνθετη διαδικασία της ολοκληρωμένης διαχείρισης. Και σ' αυτό η ΠΙΝ μπορεί να συμβάλλει καθοριστικά σε συνεργασία με τους δήμους και κυρίως μέσω του περιφερειακού χωροταξικού πλαισίου- σχεδίου του οποίου η μελέτη αναθεώρησης βρίσκεται σε εξέλιξη.

 

Το πρόβλημα του νερού στην Κέρκυρα (και τα άλλα νησιά)

Ο κ. Μπεριάτος τόνισε ότι βασική αρχή της βιωσιμότητας στη διαχείριση του νερού, ιδιαίτερα στον νησιωτικό χώρο, είναι η κατά το δυνατόν εξασφάλιση της αυτονομίας κάθε νησιού και η αποφυγή εξάρτησης από άλλες περιοχές. Στα Ιόνια νησιά εφ' όσον δεν υπάρχει εφικτή και λογική λύση επί τόπου τότε και μόνον τότε πρέπει να αναζητηθεί λύση από την απέναντι ακτή μέσω διαπεριφερειακής συνεργασίας. Ειδικά στην Κέρκυρα το σχεδιαζόμενο έργο για το νερό χρειάζεται να αξιολογηθεί, όχι μόνον ως προς τις τεχνικές και οικολογικές παραμέτρους και το κόστος κατασκευής, αλλά κυρίως ως προς την τιμή του νερού στους καταναλωτές και ως προς κόστος λειτουργίας του που είναι και το σημαντικότερο σε όλα τα μεγάλα έργα. Από την αξιολόγηση αυτή θα διευκολυνθούν και οι όποιες αποφάσεις των αρμοδίων αρχών που πρέπει να ληφθούν το συντομότερο δυνατόν γιατί το πρόβλημα οξύνεται με την πάροδο του χρόνου όπως και με τα απορρίμματα.

Φορέας διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου Αίνου στην Κεφαλονιά

Ως προς την σχεδιαζόμενη από την κυβέρνηση κατάργηση του φορέα διαχείρισης του Αίνου ο κ. Μπεριάτος (ο οποίος εισηγήθηκε το θέμα μαζί με τον αντιπεριφερειάρχη Κεφαλονιάς κ. Σ. Κουρή) τόνισε την σπουδαιότητα του εθνικού δρυμού για την περιφέρεια και πρότεινε την ανάγκη ταχείας ανάληψης πρωτοβουλίας εκ μέρους της ΠΙΝ καθώς και εκ μέρους του Δήμου Κεφαλονιάς. Συγκεκριμένα πρότεινε να γίνει μια δυναμική παράσταση του Περιφερειάρχη και του Π.Σ. κυρίως στο αρμόδιο υπουργείο δημόσιας διοίκησης μαζί με όσους περιφερειακούς συμβούλους ή άλλους ενδιαφερόμενους επιθυμούν καθώς και κινητοποίηση όλων των περιβαλλοντικών, κοινωνικών και παραγωγικών οργανώσεων της περιφέρειας. Επίσης είπε ότι και η ΠΕΔ-ΙΝ μέσω του προέδρου της θα μπορούσε να κάνει συνδυασμένη ή ανεξάρτητη παρέμβαση για το θέμα αυτό.

Έδρα Ταξί στην Κέρκυρα

Για το θέμα των ταξί της Κέρκυρας το ΙΟΝΙΟ ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ είχε λάβει εξ' αρχής καθαρή και σαφή θέση: μια έδρα σε όλο το νησί, κάτι το οποίο είναι προς όφελος όλων των κατοίκων, των τουριστών και αυτών των ιδίων των επαγγελματιών στο πλαίσιο του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου. Επίσης το Ι.Α. μέσω παρεμβάσεων του επικεφαλής Η. Μπεριάτου και των περιφερειακών συμβούλων του (Γ. Καρύδη, Μ. Δαγκλή, Α. Βλάχου ) δήλωσε ότι θα δεχόταν να ψηφίσει οποιαδήποτε άλλη πρόταση για δύο και τρείς έδρες, εφ' όσον θα υπήρχε ομοφωνία όλων των φορέων –σωματείων του κλάδου που δραστηριοποιούνται στο νησί όπως είχε δεχθεί και για τα άλλα νησιά. Δυστυχώς μια τέτοια συμφωνία δεν επετεύχθη ούτε πριν ούτε κατά την συνεδρίαση του Π. Σ. Κατόπιν αυτού συνεπής στην αρχική του θέση και αδιαφορώντας για το πολιτικό κόστος το Ι.Α. τάχθηκε υπέρ της μιας έδρας.