Στα 75.00 ευρώ η ετήσια τακτική επιχορήγηση στο Κεφαλληνιακό ίδρυμα Ερευνών «Εύδοξος» στον Αίνο

Τελευταία ενημέρωση: Κυριακή, 04 Νοεμβρίου 2012 10:34

Στα 75.00 ευρώ η ετήσια τακτική επιχορήγηση στο Κεφαλληνιακό ίδρυμα Ερευνών «Εύδοξος» στον Αίνο

  Την τροποποίηση του καταστατικού του Κεφαλληνιακού Ιδρύματος Ερευνών «ΕΥΔΟΞΟΣ», ενέκρινε, κατά πλειοψηφία, το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων, που συνεδριάζει σήμερα στην Κέρκυρα.

Το θέμα εισηγήθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης Κεφαλονιάς και Ιθάκης, Σωτήρης Κουρής, ο οποίος ζήτησε από το Περιφερειακό Συμβούλιο την αύξηση της τακτικής ετήσιας επιχορήγησης στο Ίδρυμα, αφού, καταρχήν αναφέρθηκε στο ιστορικό της υπόθεσης.

Συγκεκριμένα, ο κ. Κουρής, είπε ότι «το Κεφαλληνιακό Ίδρυμα Ερευνών «ΕΥΔΟΞΟΣ» συστάθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα 252 το οποίο δημοσιεύθηκε στις 13 Δεκέμβριου 2005 στο υπ. αριθμ. 301, τεύχος Α΄ του Φύλλου Εφημερίδας της Κυβέρνησής.

Το ΚΙΕ ελάμβανε ετήσια τακτική επιχορήγηση 4.000€, από το προϋπολογισμό της τέως Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κεφαλληνίας & Ιθάκης για τα δύο πρώτα έτη λειτουργίας, σύμφωνα με το καταστατικό του.
Προκειμένου η αστρονομική βάση να βρίσκεται σε λειτουργία απαιτούνται έξοδα συντήρησης του εξοπλισμού, των εγκαταστάσεων αλλά και το ανάλογο προσωπικό το οποίο θα υποστηρίζει την απρόσκοπτη λειτουργία των υποδομών.

Σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 1 /2012 Απόφαση του Δ.Σ του ΚΙΕ ΕΥΔΟΞΟΣ ζητείται από το Περιφερειακό Συμβούλιο η αύξηση της επιχορήγησης αυτής.

Για τους ανωτέρω λόγους η τακτική επιχορήγηση προς το ΚΙΕ είναι αναγκαίο να αυξηθεί στο ποσό των 75.000€ ετησίως από τη Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλληνίας. Για να επιτευχθεί αυτό απαιτείται η τροποποίηση του ανωτέρω αναφερομένου ΦΕΚ ως προς το άρθρο 3, παράγραφος Γ το οποίο αναφέρεται στη περιουσία & τους πόρους του ΚΙΕ.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΡΕΥΝΩΝ/ «ΕΥΔΟΞΟΣ» ΣΤΟ ΟΡΟΣ ΑΙΝΟΣ

1. Συνοπτική περιγραφή του Φορέα και του ερευνητικού του έργου
Το ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΚΙΕ) συναποτελείται από το Εθνικό Αστεροσκοπείο της Εκπαιδεύσεως – ΕΥΔΟΞΟΣ και το Εθνικό Κέντρο Αστρονομίας - ΕΥΔΟΞΟΣ και αποτελεί επιστημονικό κοινωφελές Ίδρυμα του Ελληνικού Κράτους (ΝΠΔΔ) το οποίο συνεστήθη με το Προεδρικό Διάταγμα 252 (ΦΕΚ 301, 13-12-2005) με πρωτοβουλία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κεφαλληνίας και Ιθάκης προκειμένου να εκπληρώσει τον σκοπό παραχώρησης (1999) της πρώην στρατιωτικής αναμεταδοτικής βάσεως Αίνου Κεφαλληνίας, σκοπός ο οποίος ήταν ο μετασχηματισμός της σε αστρονομικό επιστημονικό κέντρο της ελληνικής περιφέρειας.
Οι σκοποί του ΚΙΕ/Εύδοξος αναγράφονται αναλυτικά καταγράφονται στο οικείο άρθρο του Ιδρυτικού του Προεδρικού Διατάγματος και συνοψίζονται στην συμβολή στην προαγωγή των επιστημών και τεχνολογιών αστρονομίας και διαστήματος από τον Κεφαλληνιακό χώρο με παράλληλη επιδίωξη συμβολής στην παιδεία της νέας γενιάς της πατρίδας μας.

Το ΚΙΕ/ΕΥΔΟΞΟΣ εξελίχθηκε σε ευρωπαϊκής εμβέλειας ειδικό αστρονομικό επιστημονικό κέντρο που θεραπεύει κυρίως την αστρονομική οργανολογία, την τηλε-εργαστηριακή εκπαίδευση και προσφάτως επεκτάθηκε στις διαστημικές εφαρμογές και την ατμοσφαιρική οπτική. Δημιουργήθηκε προοδευτικά από το 1995 έως το 2004 στο όρος Αίνος της Κεφαλονιάς από δραστήριες επιστημονικές ομάδες απαρτιζόμενες από νέους επιστήμονες διαφόρων προελεύσεων (Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, ΕΚΕΦΕ/Δημόκριτος, Πανεπιστήμιο Αθηνών κα), σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση και ακολούθως θεσπίστηκε (2005) ως Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ίδρυμα) ούτως ώστε να αειφορήσουν οι επιστημονικές εγκαταστάσεις που συγκροτήθηκαν στην παραχωρηθείσα για το σκοπό του ορεινή βάση, μέσω διαδοχικών επιτυχημένων προγραμμάτων έρευνας. Σήμερα το ΚΙΕ/ΕΥΔΟΞΟΣ αποτελεί πρότυπο κέντρο που δύναται να παρέχει την ευκαιρία σε μαθητές από όλη την Ευρώπη να χρησιμοποιήσουν (μέσω internet) εγκαταστάσεις που δεν διαθέτουν τα μεμονωμένα σχολεία του εκπαιδευτικού συστήματος και ταυτόχρονα παρέχει τη δυνατότητα σε νέους ερευνητές από όλη την Ευρώπη να υλοποιήσουν ερευνητικά προγράμματα που έχουν επινοήσει και δεν μπορούν να εκτελεσθούν σε άλλα διεθνή κέντρα.

Για τους σκοπούς του Ιδρύματος στο παρελθόν:

1. έχει δωρηθεί τμηματικά μεγάλη κτηματική και οργανολογική περιουσία από την Πολεμική Αεροπορία (2001-2009)
2. Έχουν προσελκυθεί ευρωπαϊκά κονδύλια από την ίδια την ΕΕ (πρόγραμμα πλαίσιο - e-learning). Υπήρξε το πρώτο ρομποτικό αστεροσκοπείο στην Ελλάδα, και η αιτία της εκπόνησης πρωτοποριακού εκπαιδευτικού προγράμματος το οποίο εφαρμόστηκε σε πλήθος σχολεία της Ευρώπης και κατατάχθηκε στις γνωστικές περιοχές "αριστείας" κατά την πρόσφατη αξιολόγηση του Ινστιτούτου Πυρηνικής Φυσικής του ΕΚΕΦΕ/Δημόκριτος (που διετέλεσε συντονιστικός φορέας/ανάδοχος)

3. Έχουν διατεθεί κονδύλια του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (Πρόγραμμα ΣΕΠΠΕ -1999-2001)

2. Διεθνής Θέση του ΚΙΕ/ «Ε»:

A. Το Εθνικό Κέντρο Αστρονομίας του ΚΙΕ/ΕΥΔΟΞΟΣ:

 

• αποτελεί ιδρυτικό και λίαν ενεργό μέλος του Παγκοσμίου Δικτύου Ετερογενών Τηλεσκοπίων (ΗΤΝ - Heterogeneous Telescope Network) πρός το οποίο έχει αναλάβει ερευνητικές υποχρεώσεις και διατηρεί τρέχουσες συνεργασίες στον τομέα του σχεδιασμού και ανάπτυξης ρομποτικής αστρονομικής οργανολογίας

* Το ΚΙΕ/ΕΥΔΟΞΟΣ συμμετέχει σε εξελισσόμενο μακροπρόθεσμο (2008-2014) ερευνητικό Πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας του Διαστήματος (ESA) με συντονιστή το Πανεπιστήμιο της Βιέννης για πειράματα θεμελιώδους Φυσικής από το Διάστημα (πρόγραμμα QSPACE-ESA topical team).

• Συνεργάζεται επίσης με το τμήμα Αστρονομίας του Πανεπιστημίου της Πάδοβας καθώς και με το τμήμα πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών του Πολυτεχνείου της Πάδοβας (Ιταλία).

• Στο Εθνικό Κέντρο Αστρονομίας του ΚΙΕ/ ΕΥΔΟΞΟΣ εγκαταστάθηκε ( Σεπτέμβριος 2010) το γερμανικής κατασκευής μεγάλο τηλεσκόπιο "Κωνσταντίνος Καραθεοδωρή" (διαμ. 1.4μ) στον Αίνο της Κεφαλονιάς, στο επιστημονικό πλαίσιο του εκτελουμένου προγράμματος στρατηγικής συνεργασίας με το ανωτέρω πρόγραμμα της ESA. Το σύστημα αυτό είναι το πλέον σύγχρονο και αριστοποιημένο για δορυφορικές παρατηρήσεις αμυδρού φωτός από διαστημικές τεχνητές και φυσικές πηγές ηλεκτροοπτικό σύστημα στην Ελλάδα ενώ επεκτείνει και συμπληρώνει τις οργανολογικές δυνατότητες των υπολοίπων τηλεσκοπίων της χώρας μας.

• Το ΚΙΕ/ΕΥΔΟΞΟΣ έχει πραγματοποιήσει πλήθος διεθνών επιστημονικών συνεδρίων στην Κεφαλονιά ως πόλος έλξης της σχετικής δραστηριότητας όπως το διεθνές συνέδριο "Advanced Technologies in Education", το 7ο Διεθνές Συνέδριο της Ελληνικής Αστρονομικής Εταιρείας, με αποκορύφωμα το παγκόσμιο 2nd Heliospheric Network Workshop της NASA, της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Διαστήματος και της Ακαδημίας Αθηνών, το 2008.