Συμπληρωματική ανακοίνωση Δήμου για Ναυαγοσώστες

Δημοσιεύτηκε: Πέμπτη, 24 Μαΐου 2012 00:12

Συμπληρωματική ανακοίνωση Δήμου για Ναυαγοσώστες

Η προηγούμενη ανακοίνωση του Δήμου Κεφαλλονιάς για την ανάθεση υπηρεσιών Ναυαγοσωστικής κάλυψης παραλιών για τις δημοτικές ενότητες Αργοστολίου, Παλικής, Ελειού Πρόννων, Σάμης, Πυλάρου, Λειβαθούς από 1/6/2012 έως 30/09/2012 και από ώρα 10.30 π.μ έως 17.30 μ.μ., συμπληρώνεται ως ακολούθως:

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός με ΦΠΑ για κάθε δημοτική ενότητα εκτιμάται ως ακολούθως:
• Δημοτικής Ενότητας Αργοστολίου με συν. Προϋπολογισμό 16.359,00 €
• Δημοτικής Ενότητας Ελειού Πρόννων με συν. Προϋπολογισμό 16.359,00 €
• Δημοτικής Ενότητας Παλικής με συν. Προϋπολογισμό 24.538,50 €
• Δημοτικής Ενότητας Πυλάρου με συν. Προϋπολογισμό 16.359,00 €
• Δημοτικής Ενότητας Σάμης με συν. Προϋπολογισμό 8.179,50 €

Για τη Δημοτική Ενότητα Λειβαθούς θα δημοσιευθεί διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού λόγω ύψους της δαπάνης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται για την τεχνική περιγραφή του αντικειμένου στην Ιστοσελίδα του Δήμου Κεφαλλονιάς www.kefallonia.gov.gr και στην ενότητα «Δήμος» Διακηρύξεις –Διαγωνισμοί.
Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές στην Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών έως την Τρίτη 29/05/2012, στο γραφείο του Διευθυντή κ. Γεράσιμου Παυλάτου (Τηλ. 26713 60167)

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΡΙΣΗΣ