Συνεδριάζει το Σάββατο το Δημοτικό Συμβούλιο

Δημοσιεύτηκε: Τρίτη, 07 Μαΐου 2013 19:03

Συνεδριάζει το Σάββατο το Δημοτικό Συμβούλιο

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση, ( 20η συνεδρίαση) στο Δημοτικό κατάστημα (Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» αίθουσα Αντίοχου Ευαγγελάτου) στις 11 Μαίου ημέρα Σάββατο και ώρα 10.30 προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Σύσταση προσωρινής προσωπαγούς θέσης Δημοσίου Δικαίου στον ΟΕΥ του Δήμου Κεφαλλονιάς.ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Σαββαόγλου

2. Εγκριση ετήσιου Προγράμματος Δράσης Δήμου Κεφαλλονιάς έτους 2013
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Σαββαόγλου

3. Εγκριση ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης (Ο.Π.Δ) Δήμου Κεφαλλονιάς έτους 2013
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Σαββαόγλου

4. Εκμίσθωση τουριστικού περιπτέρου Λιμνοσπηλαίου Μελισσάνης.
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Σαββαόγλου

5. Εκμίσθωση ακινήτου Δήμου Κεφαλλονιάς στην θέση «Ασπρόχωμα».
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Σαββαόγλου

6. Τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου Κεφαλλονιας οικ. έτους 2013
ΕΙΣ: Οικονομική Υπηρεσία

7. Καθορισμός τιμήματος τμημάτων αιγιαλών και παραλιών Δήμου Κεφαλλονιας για τους έχοντες το δικαίωμα της χρήσης άνευ δημοπρασίας (όμοροι)
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Σαββαόγλου

8. Καθορισμός δικαιώματος βοσκής έτους 2013.
ΕΙΣ: Τμήμα Αγροτικής Αναπτυξης

9. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου (76/13 αποφ Οικονομικής Επιτροπής)
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Σαββαόγλου

10. Εγκριση Κανονισμού Δημοτικής Αγοράς
ΕΙΣ:Α/Δ κ. Σ. Σαββαόγλου

11. Αναληψη χρηματάτων από το λογαριασμό του Κληροδοτήματος Θεαγένους Τρομπέτα.
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Ε. Θεοφιλάτος

12. Γνωμοδότηση για την οριοθέτηση τμήματος υδατορέματος στην περιοχή ΡΑΓΙΑ Πόρου
ΕΙΣ: ΤΥΔΚ

13. Αποδοχή της μελέτης του έργου «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ»
ΕΙΣ: ΤΥΔΚ

14. Έγκριση όρων & υπογραφής προγραμματικής σύμβασης του Δήμου Κεφαλλονιάς με την Εταιρεία Διαχείρισης Αποβλήτων Κεφαλλονιάς και Ιθάκης Α.Ε. ΟΤΑ, για το έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ»
ΕΙΣ: Δ/νση Προγραμματισμού

15. Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης του έργου «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ» στο πλαίσιο της πρόσκλησης της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Π.Ι.Ν. με κωδικό 26
ΕΙΣ: Δ/νση Προγραμματισμού

16. Έγκριση Μελετών με τίτλο εργασίες πυροπροστασίας στο οδικό δίκτυο και στους λοιπούς κοινόχρηστους χώρους για το σύνολο των επτά δημοτικών ενοτήτων και της δημοτικής κοινότητας Ομαλών για το έτος 2013.
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σπ. Ματιάτος

17. Εξουσιοδοτηση Προισταμένου τμήματος Ταμείου για εκπροσωπιση υπογραφή διαχείριση λογαριασμών που τηρεί ο Δήμος σε Τραπεζικά ιδρύματα.
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Σαββαόγλου

18. Εγκριση δαπανών
ΕΙΣ: Οικονομική Υπηρεσία

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΟΥΣΑΚΗΣ