Τροποποίηση καταστατικού του ΝΟΑ

Τελευταία ενημέρωση: Τετάρτη, 07 Ιουνίου 2017 12:42

Τροποποίηση καταστατικού του ΝΟΑ

Με την υπ΄ αρ. 4/2017 Διαταγή του Ειρηνοδικείου Αργοστολίου


τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό του εδρεύοντος στο Αργοστόλι Κεφαλληνίας σωματείου με την επωνυμία «ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ», όπως αποφασίστηκε με την υπ΄αριθ. 55/15.01.2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών του.

Ο Πρόεδρος
Λούκας Νιφοράτος