Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας: Αυτή είναι η λίστα με τις προσλήψεις ανά δήμο (Πίνακας)

Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας: Αυτή είναι η λίστα με τις προσλήψεις ανά δήμο (Πίνακας)

Κυριακή, 21 Ιουνίου 2020 10:22
 Το νέο πρόγραμμα αφορά σε θέσεις 8μηνης απασχόλησης


Σελίδα 1 από 3