Προμήθεια 6 ασθενοφόρων για τα Ιόνια νησιά

Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 10 Ιουλίου 2012 11:38

Προμήθεια 6 ασθενοφόρων για τα Ιόνια νησιά

Ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, Σπυρίδων Σπύρου, διατύπωσε τη σύμφωνη γνώμη του για τα σχέδια των τευχών δημοπράτησης και τη διαδικασία σύμφωνα με την οποία θα προκηρυχθεί το Υποέργο: «Προμήθεια 6 ασθενοφόρων για τις ανάγκες του Ε.Κ.Α.Β. στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων», συνολικού προϋπολογισμού 420.000 ευρώ.

Το υποέργο αυτό έχει ενταχθεί στον άξονα Προτεραιότητας: «Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής Ιονίων Νήσων, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτικής Ελλάδας-Πελοποννήσου-Ιονίων Νήσων 2007-2013» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.