Θέσεις και προτάσεις του Ιονίου Αρχιπελάγους στο πρόσφατο Περιφερειακό Συμβούλιο

Δημοσιεύτηκε: Τρίτη, 03 Ιουλίου 2012 10:48

Θέσεις και προτάσεις του Ιονίου Αρχιπελάγους στο πρόσφατο Περιφερειακό Συμβούλιο

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

1.ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ-ΚΟΜΒΟΥ ΚΡΑΝΙΑΣ

Ο επικεφαλής της παράταξης ΙΟΝΙΟ ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ κ. Ηλίας Μπεριάτος κατέθεσε επερώτηση στη συνεδρίαση του περιφερειακού συμβουλίου που έγινε στην Κεφαλονιά (30/6-1/7) για την ανάγκη διερεύνησης της σκοπιμότητας και αναγκαιότητας του έργου «οδικός άξονας αεροδρομίου κρανιάς» η μελέτη του οποίου εγκρίθηκε από την οικονομική επιτροπή στις 21-6-2012. Στην επερώτηση του ο κ Μπεριάτος τόνισε ότι χρειάζεται μεγάλη προσοχή στα νέα οδικά έργα διότι πρέπει να εντάσσονται απόλυτα στον ευρύτερο χωροταξικό και αναπτυξιακό σχεδιασμό του νησιού. Πέραν αυτού, ακόμα και με δεδομένη την αναγκαιότητα τους πρέπει να ελέγχεται και η εφικτότητα υλοποίησης τους από τεχνική, περιβαλλοντική και οικονομική άποψη ώστε να υπάρχει η σωστή σχέση κόστους- οφέλους.


Ο περιφερειάρχης ΠΙΝ και ο αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Κεφαλονιάς –Ιθάκης απαντώντας διαβεβαίωσαν ότι η μελέτη που θα εκπονηθεί θα απαντήσει στα ερωτήματα του ΙΟΝΙΟΥ ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΥΣ. Το Κείμενο της επερώτησης έχει ως ακολούθως:

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ κ.Σπυρίδωνα Σπύρου
Ε Π Ε Ρ Ω ΤΗ Σ Η
(Σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κανονισμού Λειτουργίας Π.Σ.) Του περιφερειακού συμβούλου, επικεφαλής της Παράταξης ΙΟΝΙΟ ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ Ηλία Μπεριάτου.
κ. Περιφερειάρχα,
Στην 15η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής ης ΠΙΝ που πραγματοποιήθηκε στις 21-6-2012 εγκρίθηκε η μελέτη για τον οδικό άξονα σύνδεσης αεροδρομίου Κεφαλονιάς με τον κόμβο στην περιοχή Κραναίας.
Κατ' αρχήν δεν είμαστε αντίθετοι με την χάραξη ενός καινούργιου άξονα αρκεί να πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις για την σκοπιμότητα, χρησιμότητα και αναγκαιότητα του υπ' όψιν έργου. Για παράδειγμα, στην περίπτωση αυτή θα πρέπει υπάρχει συμφωνία και εναρμόνιση του συγκοινωνιακού αυτού άξονα με τον γενικότερο αναπτυξιακό και χωροταξικό σχεδιασμό του νησιού καθώς και της περιοχής Αργοστολίου, όπως αυτός έχει εκφραστεί από τις μέχρι σήμερα μελέτες και θεσμοθετήσεις σχεδίων αλλά και προγραμμάτων από τα αρμόδια υπουργεία και φορείς.
Επειδή η μέχρι σήμερα εμπειρία έχει δείξει ότι ο σχεδιασμός δεν έχει γίνει σεβαστός γενικά στην περιφέρεια, στα νησιά μας αλλά και στην περιοχή αυτή
Ε Ρ Ω Τ Α Σ Θ Ε
Α) Με ποιο τρόπο τεκμηριώνεται η αναγκαιότητα και σκοπιμότητα του έργου και αν έγινε κάποια σχετική διερεύνηση ή μελέτη για το σκοπό αυτό.
Β) Σε ποιές ενέργειες θα προβείτε σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοια τεκμηρίωση ώστε να μην αρχίσει ένα έργο που δεν θα έχει την σωστή σχέση κόστους οφέλους.
Αιτούμαι την εισαγωγή της παρούσας στην συνεδρίαση του Π. Σ. στις 30-6-2012 ή στην επόμενη στις 1-7-2012.

Κοιν. Πρόεδρο Π. Σ. κ. Χρήστο Άνθη
27 Ιουνίου 2012
Ο επερωτών σύμβουλος
Ηλίας Μπεριάτος

2. ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Για το πρόβλημα της μεταφοράς των μαθητών και το θέμα της ελλιπούς χρηματοδότησης καθώς και του κόστους ο κ Μπεριάτος έκανε πρόταση για την σύνταξη ειδικής οικονομοτεχνικής έκθεσης για ολόκληρη την ΠΙΝ και ιδιαίτερα την ΠΕ Κεφαλονιάς-Ιθάκης. Στόχος της έκθεσης αυτής είναι να διερευνηθεί το λειτουργικό κόστος ανάληψης της μεταφοράς μέσω του αρμόδιου δημόσιου φορέα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Δηλαδή εάν και κατά πόσον είναι μικρότερο ή μεγαλύτερο από το κόστος του υφιστάμενου συστήματος μεταφοράς με εξωτερικούς μεταφορείς (ταξί κλπ). Η έκθεση αυτή μπορεί να γίνει είτε από την ΠΙΝ συνολικά για τους δήμους είτε από κάθε δήμο ξεχωριστά. Επίσης να διερευνηθεί το κόστος μιας αρχικής επενδυτικής δαπάνης εξοπλισμού καθώς και οι δυνατότητες αξιοποίησης του τυχόν υπάρχοντος εξοπλισμού (οχήματα κλπ) και η όλη οργάνωση της σχετικής υπηρεσίας. Ανάλογα με τα συμπεράσματα θα ληφθούν και οι αποφάσεις.

3. ΣΜΠΕ ΓΙΑ ΥΔΡΟΓΟΝΑΘΡΑΚΕΣ ΣΤΟ ΝΟΤΙΟ ΙΟΝΙΟ

Σε σχέση με την Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων –ΣΜΠΕ για την έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων στη θαλάσσια περιοχή του νότιου Ιονίου Πελάγους ο κ. Μπεριάτος πρότεινε την αρνητική γνωμοδότηση του Π.Σ. διότι υπάρχουν πολλά κενά και σημαντικές ελλείψεις όπως διαπιστώθηκε και από τους ειδικούς επιστήμονες που είχαν προσκληθεί στο Π.Σ. για να εκφράσουν τις απόψεις τους και να γνωμοδοτήσουν. Η απόφαση του ΠΣ ήταν στο ίδιο 'μήκος κύματος'.

4. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΔΡΑ ΤΩΝ ΤΑΞΙ ΠΑΛΛΙΚΗΣ

Αναφορικά με την έδρα των ταξί Ληξουρίου -Παλλικής το ΙΟΝΙΟ ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ -ύστερα από σχετική επιχειρηματολογία που ανέπτυξαν οι περιφερειακοί σύμβουλοι κ.κ. Δ. Γεωργάτος (Κεφαλονιάς) και Γ. Καρύδης (Κέρκυρας) -πρότεινε και ψήφισε την διατήρηση της προηγούμενης απόφασης του Π.Σ. που λήφθηκε στην Κέρκυρα για την ενοποίηση της περιοχής του πρώην καποδιστριακού δήμου και την ύπαρξη μιας μόνο έδρας σ' αυτόν προς όφελος όλων των επαγγελματιών ταξί αλλά και των εξυπηρετούμενων πολιτών- κατοίκων και τουριστών. Τονίστηκε δε ότι η επαναφορά του θέματος στο Π.Σ. συνιστά δεοντολογικό και πολιτικό ατόπημα και όχι μόνο.