Συνεδριάζει την Τετάρτη το δημοτικό συμβούλιο με ένα θέμα στην ημερήσια διάταξη

Δημοσιεύτηκε: Τρίτη, 03 Ιουλίου 2012 07:47

Συνεδριάζει την Τετάρτη το δημοτικό συμβούλιο με ένα θέμα στην ημερήσια διάταξη

Προς τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Κεφαλλονιάς:Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση, (24η συνεδρίαση) στο Δημοτικό κατάστημα (Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» αίθουσα Αντίοχου Ευαγγελάτου) στις 4 Ιουλίου 2012 ημέρα Τετάρτη & ώρα 12.30 προκειμένου να συζητηθεί το παρακάτω θέμα.

Επιστροφή αδιάθετου υπολοίπου 131.423,46 € (μη επιλέξιμου), Έργων Δημοσίων Επενδύσεων (Αποχέτευση και Βιολογ. Καθαρισμού Πόρου – Σκάλας) και τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2012

ΕΙΣ: Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικής Υπηρεσίας κ. Γ. Παυλάτος

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΟΥΣΑΚΗΣ