Συνεδριάζει σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο με 23 θέματα

Τελευταία ενημέρωση: Τετάρτη, 16 Μαΐου 2012 09:22

Συνεδριάζει σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο με 23 θέματα

Συνεδριάζει σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο με 23 θέματα στην ημερίσια διάταξη. Πιο αναλυτικά θα συζητηθούν τα εξής:

1. Τροποποίηση κανονισμού κοινοχρήστων χωρων ( αρ. 79/12 προηγούμενη αποφ. Δ.Σ)

ΕΙΣ: ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Σαββαόγλου

2. Έγκριση κανονισμού καθαριότητας Δήμου Κεφαλλονιάς

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Σαββαόγλου

3. ΄Εγκριση υποβολής του Επιχειρησιακού σχεδίου «Ολοκληρωμένο Σχέδιο Αστικής Ανάπτυξης (ΟΣΑΑ) της πόλης του Αργοστολίου»

ΕΙΣ: Γραφείο Προγραμματισμού

4. Αποδοχή απόφασης ένταξης στον ΄Αξονα 3 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 – 2013 της πράξης ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΦΑΛΑΡΗ στον ΄Αξονα 3 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 – 2013:

ΕΙΣ: Γραφείο Προγραμματισμού

5. Αποδοχή απόφασης ένταξης στον ΄Αξονα 3 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 – 2013 της πράξης ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΑ ΣΤΗΝ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ Δ.Ε ΕΛΕΙΟΥ-ΠΡΟΝΝΩΝ

ΕΙΣ: Γραφείο Προγραμματισμού

6. Αποδοχή απόφασης ένταξης στον ΄Αξονα 3 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 – 2013 της πράξης ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΠΟΡΟΥ

ΕΙΣ: Γραφείο Προγραμματισμού

7. Αποδοχή απόφασης ένταξης στον ΄Αξονα 3 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 – 2013 της πράξης ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Τ.Κ. ΣΚΑΛΑΣ

ΕΙΣ: Γραφείο Προγραμματισμού

8. Λήψη απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου ότι δεν απαιτούνται απαλλοτριώσεις για την υλοποίηση του έργου "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΣΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Δ.Ε ΠΥΛΑΡΕΩΝ – Τ.Κ. ΠΟΤΑΜΙΑΝΑΤΩΝ"

ΕΙΣ: ΤΥΔΚ

9. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος

ΕΙΣ: Γρ. Προγραμματισμού

10. Αποδοχή – απογραφή όλων των μηχανημάτων εργου στα πλαίσια της Εφαρμογής του Καλλικράτη

ΕΙΣ: κ. Παγουλάτος Λ.- Προϊστάμενος τμήματος Διαχείρησης και συντήρησης Εγκ/σεων και κινητού εξοπλισμού –Συνεργείων

11. Υποβρύχια τηλεπικοινωνιακή ζεύξη με καλώδιο οπτικών ινών Κεφαλλονιά – Ιθάκη (Προσαιγιάλωση καλωδίου στον όρμο Ευρετή Δήμου Κεφαλλονιάς και στον όρμο Πόλις Δήμου Ιθάκης.

ΕΙΣ: ΤΥΔΚ

12. Λήψη απόφασης επί ενστάσεως της Κ/Ξ Γεράσιμος Μοσχονας – Σταυρος Θεοδωρόπουλος Αναδόχου του έργου « Αναπλαση Κεντρικής Πλατείας Βλαχάτων.

ΕΙΣ: ΤΥΔΚ

13. Ορισμός δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων της μειοψηφίας που θα συμμετέχουν στη σύνθεση της Εκτελεστικής Επιτροπής κατά τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 11 του Ν. 4018/2011.

ΕΙΣ: Γενική Γραμματέας Δήμου Κεφαλλονιάς

14. Λήψη απόφασης θεσμοθέτησης Κοινωνικού Παντοπωλείου σύμφωνα με το Ν.4071/2012.

ΕΙΣ: Πρόεδρος Ο.Κ.Α.Π.

15. Αντιμισθία Προέδρου και αποζημίωση των μελών Δ.Σ. της Κ.Ε.ΔΗ.Κ.Ε.»

ΕΙΣ: A/Δ κ. Σ. Σαββαόγλου

16. Ανοιγμα λογαριασμών για τα προνοιακά επιδόματα και ορισμός υπολόγου με αναπληρωτή του για τους λογαριασμούς που διατηρεί ο Δήμος στην Εθνική τράπεζα της Ελλάδος.

ΕΙΣ: Οικονομική Υπηρεσία

17. Άνοιγμα λογαριασμού και ορισμός Υπολόγου για το ΠΔΕ στο πλαίσιο υλοποίησης των έργων του Δήμου Κεφαλλονιάς που έχουν εγκριθεί στο Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα-Ιταλία 2007-2013».

ΕΙΣ: κ. Σοφία Γαρμπή Επιτημον Συνεργάτης Δημάρχου

18. Συμμετοχή Δήμου Κεφαλλονιάς στην υποβολή πρότασης με τίτλο «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ»

ΕΙΣ: κ. Σοφία Γαρμπή Επιτημον Συνεργάτης Δημάρχου

19. Ορισμός Φορέα Διαχείρισης του Μουσείου Ληξουρίου

ΕΙΣ: Α/Δ, κ. Σ. Σαββαόγλου,

20. Ετήσια εκθεση Πεπραγμένων έτους 2011 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΙΣ: Α/Δ Σ.Σαββαόγλου

21. Καθορισμός αποζημίωσης ληξιάρχων Δ.Ε. Αργοστολίου και Παλλικής

ΕΙΣ: κ. Δήμαρχος

22. Επιστροφή χρηματικής εγγυήσεως

ΕΙΣ: Προϊστάμενος Δ/νσης οικον. Υπηρεσιών κ. Γ. Παυλάτος

23. Μετακινήσεις Δημάρχου

ΕΙΣ Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Ν. Ανουσάκης

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΟΥΣΑΚΗΣ