«Πληρωμή Διατροφικού επιδόματος Νεφροπαθών –Μεταμοσχευμένων για το μήνα Νοέμβριο του 2017»

Δημοσιεύτηκε: Τετάρτη, 20 Δεκεμβρίου 2017 10:45

«Πληρωμή Διατροφικού επιδόματος Νεφροπαθών –Μεταμοσχευμένων για το  μήνα Νοέμβριο του 2017»

 

 Σας ενημερώνουμε ότι η πληρωμή του Διατροφικού επιδόματος Νεφροπαθών –Μεταμοσχευμένων για το μήνα Νοέμβριο του 2017, θα πραγματοποιηθεί τη Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου 2017.

Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 2671362703 κα. Καραδημήτρη Ιωάννα.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ