Ορισμός εκπροσώπων ΕΛΜΕ-ΚΙ

Δημοσιεύτηκε: Τετάρτη, 08 Μαρτίου 2017 11:15

Ορισμός εκπροσώπων ΕΛΜΕ-ΚΙ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΜΕ-ΚΙ ορίζει τους εξής εκπροσώπους

Για τη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας του Δήμου Κεφαλονιάς:

Τακτικό μέλος: Μαντζουράτος Δημήτρης

Αναπληρωματικό μέλος: Ποταμιάνου Σοφία

 

Για τη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας του Δήμου Ιθάκης έχουν ήδη οριστεί:

Τακτικό μέλος: Μαυροκέφαλος Νώντας

Αναπληρωματικό μέλος: Θέμελη Ελένη

 

Για το ΔΣ της ΕΛΜΕ-ΚΙ

Ο Πρόεδρος Γεωργόπουλος Διονύσης

Η Γενική Γραμματέας Ποταμιάνου Σοφία