Ε.Α.Σ. προς ντόπιους Κτηνοτρόφους: «Δεν υπέβαλες Δήλωση έως 24 Απριλίου δεν παίρνεις Επιδοτήσεις»

Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 14 Απριλίου 2015 14:55

Ε.Α.Σ. προς ντόπιους Κτηνοτρόφους: «Δεν υπέβαλες Δήλωση έως 24 Απριλίου δεν παίρνεις Επιδοτήσεις»

Ο Ε.Α.Σ. Κεφαλληνίας & Ιθάκης υπενθυμίζει ότι εντός εννέα εργασίμων ημερών και συγκεκριμένα έως Παρασκευή 24 Απριλίου, σύμφωνα με νέα ανακοίνωση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων για τη δήλωση στοιχείων Ζωικού Κεφαλαίου έτους 2015, οι ντόπιοι Κτηνοτρόφοι οφείλουν να υποβάλουν Δήλωση του Ζωικού Κεφαλαίου και της Σταβλικής Εγκατάστασης προκειμένου να επιταχυνθεί η διαδικασία κατανομής των Εκτάσεων των Κοινοτικών Βοσκοτόπων και να υπολογιστούν τα ποσά των άμεσων Ενισχύσεων.

Η υποβολή της Δήλωσης γίνεται στα γραφεία του πιστοποιημένου Κέντρου Εξυπηρέτησης Αγροτών (Κ.Ε.Α.) στο κτιριακό συγκρότημα του Ε.Α.Σ. στο Αργοστόλι

Συγκεκριμένα για τα Βοσκοτόπια που δηλώνονται είτε ως Ιδιόκτητα είτε ως Ενοικιαζόμενα ζητούνται ως δικαιολογητικά :
1. Δήλωση Ζωικού Κεφαλαίου (παλαιό και νέο Μητρώο εφόσον δεν τηρείται στο
Κ.Ε.Α.)
2.Υπόδειξη ακριβής Θέσης της Μόνιμης Σταυλικής Εγκατάστασης
3.Δελτίο Αιμοληψίας, όσοι έχουν
4.Τίτλους Βοσκοτόπων που χαρακτηρίζονται ως Ιδιωτικοί ή το Ε9, ή Συμφωνητικό,
ή Συμβολαιογραφικό τίτλο, ή θεωρημένο Τοπογραφικό διάγραμμα
5.Εκκαθαριστικό Εφορίας 2014 και όσα δικαιολογητικά ανανεώνονται κάθε χρόνο ή
έχουν αλλάξει από πέρυσι.

Καλούνται οι δικαιούχοι Κτηνοτρόφοι που επιθυμούν να πάρουν Επιδοτήσεις να υποβάλλουν έγκαιρα την Δήλωση Ζωικού Κεφαλαίου και Σταβλικής Εγκατάστασης.

Για τον Ε.Α.Σ. Κεφαλληνίας & Ιθάκης

Ανδρέας Π. Καλαφάτης Πρόεδρος Δ.Σ.