1989 - 30 χρόνια πριν οι Σπαρτινοί στο γήπεδο

Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 12 Μαρτίου 2019 10:29

1989 - 30 χρόνια πριν οι Σπαρτινοί στο γήπεδο

Οι Σπαρτινοί στο γήγπεδο

Όρθιοι από αριστερά: Γιώργος Λορετζάτος- Μικέλης Μαφρέδας- Άρης Μινέτος- Χρήστος Δίλαλος- Χρήστος Δίλαλος- Μαρίνος Λυκιαρδόπουλος.

Καθιστοί από αριστερά: Μιχάλης Παπαδάτος, Δημήτρης Μαρκαντωνάτος- Αργύρης Κουράνης- Θανάσης Μεσσολωράς- Δημήτρης Μενεγάτος- Γεράσιμος Μαρκέτος- Παναγής Μωραίτης.

Μικέλης Μαφρέδας