Στην επιβλητική εκκλησία των Διλινάτων, την Παναγία την Λάμια!

Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 29 Ιανουαρίου 2019 11:12

Στην επιβλητική εκκλησία των Διλινάτων, την Παναγία την Λάμια!

φωτογραφίες: Κατερίνα Σκουρτανιώτη

1111111