Η Ιθάκη από ψηλά

Τελευταία ενημέρωση: Παρασκευή, 21 Φεβρουαρίου 2014 14:46

Η Ιθάκη από ψηλά

Ανεβαίνοντας το δρόμο προς το χωριό Ανωγή, η Ιθάκη απο ψηλά..

Εικόνα : Artavanis D -  Explore Ithaca team