Υπό Υψηλή εποπτεία!

Δημοσιεύτηκε: Σάββατο, 01 Ιουνίου 2013 12:20

Υπό Υψηλή εποπτεία!

 

Αρόδου περιμένοντας το ναύλο στον κόλπο του Λουρδά. Υπό Yψηλή εποπτεία!

http://eevangelatos.blogspot.gr/