Πληρωμή Διατροφικού επιδόματος Νεφροπαθών –Μεταμοσχευμένων για τον Αύγουστο

Δημοσιεύτηκε: Παρασκευή, 23 Σεπτεμβρίου 2016 18:42

Πληρωμή Διατροφικού επιδόματος Νεφροπαθών –Μεταμοσχευμένων για τον Αύγουστο

Σας ενημερώνουμε ότι η πληρωμή του Διατροφικού επιδόματος Νεφροπαθών –Μεταμοσχευμένων για το μήνα Αύγουστο  θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη  28-09-2016.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλέφωνο 2671362703 κα. Καραδημήτρη Ιωάννα – Δ/νση Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας, Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλονιάς.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ  

Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΑΣ