Ζητείται βοηθός λογιστή από λογιστικό γραφείο

Τελευταία ενημέρωση: Σάββατο, 23 Ιανουαρίου 2021 10:19

Ζητείται βοηθός λογιστή από λογιστικό γραφείο

Λογιστικό γραφείο με έδρα το Αργοστόλι επιθυμεί να προσλάβει έναν/μία βοηθό λογιστή με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Α. ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
• Να είναι απόφοιτοι σχολής οικονομικής κατεύθυνσης
• Να έχουν προϋπηρεσία τουλάχιστον τριών (3) ετών σε αντίστοιχη θέση
• Να είναι άριστοι γνώστες H/Y και ιδιαίτερα του Microsoft Office
• Να είναι καλοί γνώστες τουλάχιστον μίας (1) ξένης γλώσσας

Β. ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ -ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
• Ομαδικό πνεύμα και διάθεση ανέλιξης
• Αξιοπιστία,
• Συνέπεια και οργανωτικότητα

Γ. ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ:
• Εξαιρετικό περιβάλλον εργασίας
• Προοπτικές εξέλιξης
• Δυνατότητα παρακολούθησης σεμιναρίων

Πληροφορίες : Τηλ. 693 1024250 (Ώρες γραφείου)