Μικροβιολογικό εργαστήριο στην Κεφαλονιά αναζητά προσωπικό

Τελευταία ενημέρωση: Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου 2020 10:31

Μικροβιολογικό εργαστήριο στην Κεφαλονιά αναζητά προσωπικό

Ζητείται Τεχνολόγος Ιατρικών Εργαστηρίων ή Παρασκευάστρια -της ή Βοηθός Μικροβιολόγου ή Νοσηλεύτρια για Κεφαλλονιά.

Απαραίτητα προσόντα: Απόφοιτος -η μεταδευτεροβάθμιαςή ανώτερης ή ανώτατης σχολής σε συναφή κλάδο που αφορά ιατρικό ή παραϊατρικό επάγγελμα (Τεχνολόγος ιατρικών εργαστηρίων,Νοσηλεύτρια, Βιολόγος, Βιοχημικός)
Επιθυμητή εμπειρία στις αιμοληψίες
Επιθυμητή γνώση χειρισμού αναλυτών βιοχημείας, ανοσολογίας, αιματολογίας
Αριστη γνώση ηλεκτρονικού υπολογιστή
Πολύ καλή γνώση αγγλικής και άριστη γνώση ελληνικής γλώσσας.
Οργανωτικές κι επικοινωνιακές δεξιότητες-ομαδικό πνεύμα συνεργασίας.

Συνθήκες εργασίας: Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών. Συνεχής εκπαίδευση. Προοπτικές εξέλιξης και ανάπτυξης σε ένα σύγχρονο περιβάλλον. Αριστες συνθήκες εργασίας

Αρμοδιότητες: Γραμματειακή Εξυπηρέτηση Ασθενών, Διενέργεια αιμοληψιών, Χειρισμός μηχανημάτων για διεκπεραίωση εργαστηριακών εξετάσεων.

Τηλ.επικοινωνίας: 6977617590.