Κεφαλονιά: Συγχωνεύονται δύο ξενοδοχεία

Δημοσιεύτηκε: Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2018 17:35

Κεφαλονιά: Συγχωνεύονται δύο ξενοδοχεία

Εγκρίθηκαν από τις αρμόδιες αρχές οι συγχωνεύσεις ανώνυμων εταιρειών τουριστικών δραστηριοτήτων.

Ειδικότερα, η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων ενέκρινε τη συγχώνευση των ανωνύμων εταιρειών «ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ Α.Ε.» με έδρα το Δήμο Κεφαλλονιάς και «ΑΣΤΕΡΙΑΣ Α.Ε.» με έδρα τον ως άνω δήμο, με απορρόφηση της δεύτερης εταιρείας από την πρώτη, καθώς και τη σχετική τροποποίηση του Καταστατικού της πρώτης εξ αυτών.

tornosnews.gr