Σεμινάρια για επιχειρήσεις

Τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα, 13 Νοεμβρίου 2017 09:16

Σεμινάρια για επιχειρήσεις

ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ ΚΑΙ Α' ΒΟΗΘΕΙΩΝ

Πρώτες Βοήθειες και ο Νόμος
Σύμφωνα με το νόμο αριθ. 3850 της 28.05.2010 με βάση το άρθρο 76 παράγραφος 7 του Συντάγματος στην Ελλάδα ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ» και αναφορικά με το άρθρο 45 του παρόντος νόμου:
Όλοι οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα θα πρέπει να παρακολουθήσουν σεμινάρια, εκπαιδευτικά προγράμματα και να ενημερώνονται τακτικά για θέματα που αφορούν τις πρώτες βοήθειες.
Σύμφωνα με την παράγραφο 1, ο εργοδότης πρέπει, μεταξύ άλλων, να παρέχει στους εργαζόμενους, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την εφαρμογή των μέτρων που αφορούν τις πρώτες βοήθειες, την πυρασφάλεια και την εκκένωση των χώρων στους οποίους εργάζονται. Αυτοί οι εργαζόμενοι θα πρέπει να έχουν λάβει την κατάλληλη κατάρτιση, να είναι επαρκείς σε αριθμό και να τίθεται στη διάθεση τους κατάλληλο υλικό, ανάλογα με το μέγεθος και τους ειδικούς κινδύνους της επιχείρησης και της εγκατάστασης.

ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6972944922.Φόρτωση…

Φόρτωση…