Εικόνες από τη σίτιση των αλόγων του Αίνου

Δημοσιεύτηκε: Τρίτη, 12 Φεβρουαρίου 2013 13:08

Εικόνες από τη σίτιση των αλόγων του Αίνου

Αναδημοσιεύουμε από το Facebook του Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Δρυμού Αίνου φωτογραφίες από την πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος σίτισης αλόγων.