Κεραμειές: Σπαρτινοί στο γήπεδο 1990

Δημοσιεύτηκε: Πέμπτη, 02 Μαΐου 2019 10:43

Κεραμειές: Σπαρτινοί στο γήπεδο 1990

Σπαρτινοί στο γήπεδο 1990

Όρθιοι από αριστερά: Γερμανός επισκέπτης, Μινέτος Διονύσης, Καρλής Ράλλης, Μαφρέδας Μικέλης, Νικηταράς Νικήτας, Μεσολωράς Κώστας.

Καθιστοί από αριστερά: Μαρίνος Λυκιαρδόπουλος, Χρήστος Δίλλαλος, Μάσσας Διονύσης, Παπαδάτος Μιχάλος, Χρήστος Δίλλαλος.

Μικέλης Μαφρέδας

Σπαρτιά