Το πιο πρωτύτυπο μουστάκι

Δημοσιεύτηκε: Σάββατο, 29 Σεπτεμβρίου 2012 09:18

Το πιο πρωτύτυπο μουστάκι

REUTERS/Vincent Kessler

Ευρωπαϊκός διαγωνισμός για το πιο πρωτότυπο μουστάκι πραγματοποιείται στη Γαλλία..