Βραβευμένες με Pulitzer φωτογραφίες από το 1981 μέχρι σήμερα

Τελευταία ενημέρωση: Τετάρτη, 05 Σεπτεμβρίου 2012 08:52

Βραβευμένες με Pulitzer φωτογραφίες από το 1981 μέχρι σήμερα

Δείτε τις φωτογραφίες που συγκλόνισαν τον κόσμο και βραβεύτηκαν με Pulitzer από το 1981 έως το 2011.

1981
Βραβευμένες με Pulitzer φωτογραφίες (1)

1982
Βραβευμένες με Pulitzer φωτογραφίες (2)

1983Βραβευμένες με Pulitzer φωτογραφίες (3)

1984
Βραβευμένες με Pulitzer φωτογραφίες (4)

1985
Βραβευμένες με Pulitzer φωτογραφίες (5)

1986
Βραβευμένες με Pulitzer φωτογραφίες (6)

1987
Βραβευμένες με Pulitzer φωτογραφίες (7)

1989
Βραβευμένες με Pulitzer φωτογραφίες (8)

1990
Βραβευμένες με Pulitzer φωτογραφίες (9)

1992
Βραβευμένες με Pulitzer φωτογραφίες (10)

1993
Βραβευμένες με Pulitzer φωτογραφίες (11)

1995
Βραβευμένες με Pulitzer φωτογραφίες (12)

1996
Βραβευμένες με Pulitzer φωτογραφίες (13)

1997
Βραβευμένες με Pulitzer φωτογραφίες (14)

1998
Βραβευμένες με Pulitzer φωτογραφίες (15)

2000
Βραβευμένες με Pulitzer φωτογραφίες (16)

2001
Βραβευμένες με Pulitzer φωτογραφίες (17)

2002
Βραβευμένες με Pulitzer φωτογραφίες (18)

2003
Βραβευμένες με Pulitzer φωτογραφίες (19)

2005
Βραβευμένες με Pulitzer φωτογραφίες (20)

2006
Βραβευμένες με Pulitzer φωτογραφίες (21)

2007
Βραβευμένες με Pulitzer φωτογραφίες (22)

2009
Βραβευμένες με Pulitzer φωτογραφίες (23)

2010
Βραβευμένες με Pulitzer φωτογραφίες (24)

2011
Βραβευμένες με Pulitzer φωτογραφίες (25)

perierga.gr