Η χιονισμένη Ανωγή Ιθάκης!

Τελευταία ενημέρωση: Σάββατο, 17 Οκτωβρίου 2015 13:28

Η χιονισμένη Ανωγή Ιθάκης!

Οι φωτο γραφίες είναι από τη σελίδα  Explore Ithaca και τον Δημήτρη Αρταβάνη