Πατέρας ζητά από αγνώστους να επεξεργαστούν με το Photoshop την φωτογραφία την κόρης του πού πέθανε μόλις 6-εβδομάδων

Δημοσιεύτηκε: Κυριακή, 20 Ιουλίου 2014 19:36

Πατέρας ζητά από αγνώστους να επεξεργαστούν με το Photoshop την φωτογραφία την κόρης του πού πέθανε μόλις 6-εβδομάδων

Father Asked Strangers To Photoshop A Photo Of His 6-Week-Old Daughter After She Passed Away

Father Asked Strangers To Photoshop A Photo Of His 6-Week-Old Daughter After She Passed Away

Father Asked Strangers To Photoshop A Photo Of His 6-Week-Old Daughter After She Passed Away

Father Asked Strangers To Photoshop A Photo Of His 6-Week-Old Daughter After She Passed Away

Father Asked Strangers To Photoshop A Photo Of His 6-Week-Old Daughter After She Passed Away

Father Asked Strangers To Photoshop A Photo Of His 6-Week-Old Daughter After She Passed Away

Father Asked Strangers To Photoshop A Photo Of His 6-Week-Old Daughter After She Passed Away

Father Asked Strangers To Photoshop A Photo Of His 6-Week-Old Daughter After She Passed Away

Father Asked Strangers To Photoshop A Photo Of His 6-Week-Old Daughter After She Passed Away

Father Asked Strangers To Photoshop A Photo Of His 6-Week-Old Daughter After She Passed Away

Father Asked Strangers To Photoshop A Photo Of His 6-Week-Old Daughter After She Passed Away

Father Asked Strangers To Photoshop A Photo Of His 6-Week-Old Daughter After She Passed Away

Father Asked Strangers To Photoshop A Photo Of His 6-Week-Old Daughter After She Passed Away

Father Asked Strangers To Photoshop A Photo Of His 6-Week-Old Daughter After She Passed Away

Father Asked Strangers To Photoshop A Photo Of His 6-Week-Old Daughter After She Passed Away

Father Asked Strangers To Photoshop A Photo Of His 6-Week-Old Daughter After She Passed Away