Αιτήσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα δωρεάν διανομής τροφίμων

Δημοσιεύτηκε: Δευτέρα, 05 Μαρτίου 2012 14:52

Αιτήσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα δωρεάν διανομής τροφίμων

Στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος Δωρεάν Διανομής Τροφίμων σε απόρους η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας και Ιθάκης ενημερώνει ότι θα δέχεται αιτήσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα έως 31 Μαρτίου 2012 από τους φορείς υλοποίησης του προγράμματος όπως ορίζονται με την υπ. αριθμ. 22830/20.4.2011 ΚΥΑ.

Οι φορείς υλοποίησης είναι Φιλανθρωπικά Ιδρύματα, Σύλλογοι Πολυτέκνων ,Ιερείς Μητροπόλεις, Σύλλογοι ΑΜΕΑ, Δήμοι όπως και οι κοινωφελείς επιχειρήσεις αυτών.

Οι ενδιαφερόμενοι φορείς μπορούν να επικοινωνήσουν με την Δ/νση στο τηλέφωνο 2671360576 για την ενημέρωσή τους σχετικά με τα δικαιολογητικά και τις προϋποθέσεις συμμετοχής όπως και την αποστολή των ειδικών εντύπων.

 

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΟΥΡΗΣ