Τρεις προσλήψεις για προγράμματα αθλητισμού σε Κεφαλονιά και Ιθάκη

Δημοσιεύτηκε: Πέμπτη, 11 Οκτωβρίου 2018 11:03

Τρεις προσλήψεις για προγράμματα αθλητισμού σε Κεφαλονιά και Ιθάκη

Τρεις προσλήψεις Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής

Με απόφαση που δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ εγκρίθηκε η κατανομή χιλίων τετρακοσίων είκοσι οκτώ (1428) θέσεων για την πρόσληψη Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής κατ’ ανώτατο όριο, με σκοπό τη στελέχωση των ΟΤΑ Α’ Βαθμού και των ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ αυτών, που θα υλοποιήσουν Προγράμματα Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο) περιόδου 2018-19, όπως αυτές αξιολογούνται και προτείνονται προς έγκριση από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, δια της Δ/νσης Άθλησης για Όλους, Προβολής, Ανάπτυξης Αθλητισμού, Επιστημονικής Υποστήριξης και Διεθνών Σχέσεων.

Οι Πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής επιλέγονται βάσει του Οργανωτικού Πλαισίου Π.Α.γ.Ο, (Υ.Α. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΣΠΕΠΑΟ/ 187200/13385/1259-(ΦΕΚ 1774/Β’/17-6-2016) και υπογράφουν σύμβαση εργασίας με το φορέα υλοποίησης του προγράμματος διάρκειας, έως 8 μήνες, στην οποία καθορίζεται η ωριαία αποζημίωση, βάσει της κείμενης νομοθεσίας.

Για την Ιθάκη

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ        ΝΟΜΟΣ ΦΟΡΕΑΣ           ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΠΦΑ

Ιονίων Νήσων ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΙΘΑΚΗΣ     1

Για την Κεφαλονιά

Ιονίων Νήσων ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ «Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ.»    2