Πέντε υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές από το Κληροδότημα «Σπυρ. Φ. Αντύπα Υπέρ της Κεφαλληνίας»

Δημοσιεύτηκε: Τετάρτη, 11 Ιουλίου 2018 15:40

Πέντε υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές από το Κληροδότημα «Σπυρ. Φ. Αντύπα Υπέρ της Κεφαλληνίας»

Για σπουδές στο εξωτερικό και το εσωτερικό 

Η Διαχειριστική Επιτροπή του Κληροδοτήματος «Σπυρ. Φ. Αντύπα Υπέρ της Κεφαλληνίας» ανακοινώνει ότι με την υπ΄αριθ. 379/16-5-2018 Πράξη της ενέκρινε συνολικά την χορήγηση πέντε (5) υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό και το εσωτερικό κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.

Η σχετική απόφαση της Διαχειριστικής Επιτροπής του Κληροδοτήματος εγκρίθηκε από την Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων με το υπ΄αριθ. 3237/27-6-2018 έγγραφο.

Για την Διαχειριστική Επιτροπή του Κληροδοτήματος

Η Πρόεδρος

 Ιλαριανή Τζανετάτου