Νέες προσλήψεις στην Κεφαλονιά

Δημοσιεύτηκε: Δευτέρα, 11 Ιουνίου 2018 13:33

Νέες προσλήψεις στην Κεφαλονιά

Με συμβάσεις ορισμένου χρόνου διάρκειας έντεκα μηνών

 Στην κάλυψη τριών θέσεων εποχικού προσωπικού προχωρά άμεσα ο Οργανισμός Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Παιδείας του Δήμου Κεφαλονιάς για τις ανάγκες των παιδικών σταθμών του.

Το νέο προσωπικό θα επιλεγεί από την τεχνολογική και υποχρεωτική εκπαίδευση και θα συνάψει συμβάσεις εργασίας διάρκειας έως έντεκα μήνες. 

Οι κατάλληλοι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών. 

Ο φορέας θα εκδώσει την σχετική προκήρυξη το αμέσως επόμενο. Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων θα έχει διάρκεια δέκα ημερολογιακές ημέρες.

Δείτε αναλυτικά, για κάθε ειδικότητα, προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα.

πηγή: workenter.gr