Απολογισμός του Κέντρου Φυσικής Ιατρικής Αποκατάστασης του Νοσοκομείου Κεφαλονιάς

Τελευταία ενημέρωση: Τετάρτη, 16 Μαΐου 2018 16:04

Απολογισμός του Κέντρου Φυσικής Ιατρικής Αποκατάστασης του Νοσοκομείου Κεφαλονιάς

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΜΟΜΕΙΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Απολογισμός ΚΕΦΙΑΠ έτους 2017

Στο Κέντρο Φυσικής Ιατρικής Αποκατάστασης (ΚΕΦΙΑΠ) του Γενικού Νοσοκομείου Κεφαλληνίας, κατά το έτος 2017, εξυπηρετήθηκαν 90 περιστατικά τα οποία συμμετείχαν σε συνεδρίες Φυσιοθεραπείας ή/και Εργοθεραπείας.

Συγκεκριμένα:

Α) Εξυπηρετούμενα Άτομα

Β) Λοιπές δραστηριότητες:

  1. Συμβουλευτική στα όρια του θεσμού της οικογένειας για την βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των μελών τηςΒ) Λοιπές δραστηριότητες:
  2. Συνεργασία με άλλους κοινωνικούς φορείς όπως Μετάβαση, ΚΕΔΥΥ.
  3. Συνεργασία με Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση με συνεδρίες εργοθεραπείας στα παιδιά που φοιτούν στο Ειδικό Σχολείο Περατάτων αλλά και στα υπόλοιπα σχολεία του Νομού.
  4. Παραπομπή περιστατικών σε άλλα δημόσια κέντρα, εντός και εκτός Νομού, για ιατρική εκτίμηση.
  5. Πραγματοποίηση τεσσάρων περιπάτων με εκπαιδευτικό περιεχόμενο (επίσκεψη σε μουσείο, θεατρική παράσταση, εκθέσεις κτλ. )

Στο Κέντρο Φυσικής Ιατρικής Αποκατάστασης (ΚΕΦΙΑΠ) του Γενικού Νοσοκομείου Κεφαλληνίας,υπηρετούν τρείς (3) μόνιμοι υπάλληλοι,δύο (2) κλάδου ΤΕ Εργοθεραπείας και ένα(1)κλάδου ΤΕ Φυσικοθεραπείας

Αργοστόλι  14-5-2018

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν.ΚΕΦ/ΝΙΑΣ

ΝΙΚΟΣ ΒΙΒΛΑΚΗΣ