Αιτήσεις για απόσυρση επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών

Δημοσιεύτηκε: Τετάρτη, 08 Νοεμβρίου 2017 15:50

Αιτήσεις για απόσυρση επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών

 Το Τμήμα Αλιείας Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλονιάς, ενημερώνει...


Το Τμήμα Αλιείας Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλονιάς, ενημερώνει ότι, εκδόθηκε Υπουργική Απόφαση-Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης-χρηματοδότησης πράξεων που αφορούν στην «Οριστική παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων αλιευτικού σκάφους» - Δράση «Διάλυση αλιευτικού σκάφους» - Μέτρο 6.1.10 του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας (Ε.Π.Αλ.&Θ.).

Η αίτηση θα υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο, ηλεκτρονικά, μέσω διαδικτυακής εφαρμογής στην ιστοσελίδα aposyrsi.alieia.gr και θα ακολουθεί ταχυδρομική υποβολή πλήρους φακέλου δικαιολογητικών.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων ορίζεται η 09.11.2017 & ώρα 10:00 π.μ. και ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων ορίζεται η 04.12.2017 & ώρα 15:00 μ.μ.

Την Παρασκευή 10.11.2017, θα πραγματοποιηθεί ενημερωτική συνάντηση για το θέμα, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλονιάς (πρώην Νομαρχία).

Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα του Τμήματος Αλιείας:             26713-60643, 26713-60573 και 26713-60572.

   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

 Φόρτωση…

Φόρτωση…