ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω παρέλασης

Δημοσιεύτηκε: Παρασκευή, 27 Οκτωβρίου 2017 11:07

ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω παρέλασης

Κλειστή η παραλιακή οδός Ιωάννη Μεταξά 


Έκτακτα μέτρα οδικής κυκλοφορίας

Στο  Αργοστόλι  σήμερα  την  26/10/2017  ημέρα  Πέμπτη  η  Λιμενάρχης  Κεφαλληνίας  Πλωτάρχης  Λ.Σ. ΚΟΛΟΒΟΥ Παναγιώτα

Έχοντας υπόψη :

α)  Τις  διατάξεις  του  άρθρου  52  παρ.  2  του  Ν.2696/1999  (ΦΕΚ  57Α’)  «Κύρωση  του  Κώδικα  Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

β) Τα άρθρα 295 και 296 του Γενικού Κανονισμού Λιμένα Κεφαλληνίας (ΦΕΚ 482 Β’/78). γ) Το Αριθ. Πρωτ.: 84950/20035/19-10-2017 έγγραφο Π.Ι.Ν./Π.Ε. Κεφ/νίας & Ιθάκης.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

  1. 1. Tη διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων την 28η Οκτωβρίου 2017 λόγω διεξαγωγής της παρέλασης για τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου 1940, η οποία θα διεξαχθεί επί της παραλιακής οδού Αργοστολίου Ιωάννη Μεταξά την 28/10/2017 ημέρα Σάββατο σύμφωνα με (γ) σχετικό.
  2. 2. Ως εκ τούτου διακόπτεται η κυκλοφορία οχημάτων την 28/10/2017 από ώρα 10:30 έως τo πέρας της παρέλασης και απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση κάθε τροχοφόρου οχήματος από την 28/10/2017 και ώρα 06:00 έως τo πέρας της παρέλασης, εντός Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Αργοστολίου επί της παραλιακής οδού Ιωάννη Μεταξά, μεταξύ των οδών Ρόκκου Βεργωτή και Ιωσήφ Μομφεράτου.

Η απαγόρευση ισχύει και για τις δυο πλευρές της οδού Ιωάννη Μεταξά.

  1. 3. Η παρούσα να δημοσιευθεί – ανακοινωθεί στα μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και στον Τοπικό Ημερήσιο Τύπο.
  1. 4. Οι παραβάτες της παρούσας απόφασης τιμωρούνται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 52 παρ. 6 του Ν.

2696/99.  Επιπρόσθετα  ανεξάρτητα  από τις  ποινικές  ή  άλλες  ευθύνες  που συντρέχουν σύμφωνα με  την ισχύουσα νομοθεσία, υπόκεινται και στις κυρώσεις του άρθρου 157 του Ν.Δ.187/73 «περί Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου» (ΦΕΚ 261Α΄/73), το πρώτο εδάφιο της παργ.1 του οποίου τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 2 του ΠΔ 381/95(ΦΕΚ 214Α΄/95) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο μόνο του Π.Δ. 193/01 (ΦΕΚ 156Α΄).

  1. 5. Να κοινοποιηθεί για εφαρμογή.

Η Λιμενάρχης

Πλωτάρχης Λ.Σ. ΚΟΛΟΒΟΥ ΠαναγιώταΦόρτωση…

Φόρτωση…