Βαρύ Ερίσσου: Το έρημο εκκλησάκι που αντιστέκεται στο χρόνο (εικόνες)

Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 19 Σεπτεμβρίου 2017 09:08

Βαρύ Ερίσσου: Το έρημο εκκλησάκι που αντιστέκεται στο χρόνο (εικόνες)

Με τοιχογραφίες, που χρονολογούνται γύρω στά 1755


Στό Βαρύ Ερύσσου, τό εκκλησάκι τού Αγίου Ιωάννη Χρυσοστόμου, της οικογένειας Παπανελόπουλων, από το οποίο σώζεται μέχρι σήμερα το χτιστό τέμπλο και το Άγιο Βήμα.

Τούς τοίχους του καλύπτουν υπέροχες τοιχογραφίες, που χρονολογούνται γύρω στά 1755, σύμφωνα με επιγραφή στην βορεινή πλευρά.

της Maria Koutala


Ετικέτες:

Φόρτωση…

Φόρτωση…