Βαρύ Ερίσσου: Το έρημο εκκλησάκι που αντιστέκεται στο χρόνο (εικόνες)

Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 19 Σεπτεμβρίου 2017 09:08

Βαρύ Ερίσσου: Το έρημο εκκλησάκι που αντιστέκεται στο χρόνο (εικόνες)

Με τοιχογραφίες, που χρονολογούνται γύρω στά 1755


Στό Βαρύ Ερύσσου, τό εκκλησάκι τού Αγίου Ιωάννη Χρυσοστόμου, της οικογένειας Παπανελόπουλων, από το οποίο σώζεται μέχρι σήμερα το χτιστό τέμπλο και το Άγιο Βήμα.

Τούς τοίχους του καλύπτουν υπέροχες τοιχογραφίες, που χρονολογούνται γύρω στά 1755, σύμφωνα με επιγραφή στην βορεινή πλευρά.

της Maria Koutala

21731244 10210231386006189 5728464242826369140 n21731244 10210231386006189 5728464242826369140 n21731244 10210231386006189 5728464242826369140 n21731244 10210231386006189 5728464242826369140 n21731244 10210231386006189 5728464242826369140 n21731244 10210231386006189 5728464242826369140 n21731244 10210231386006189 5728464242826369140 n21731244 10210231386006189 5728464242826369140 n21731244 10210231386006189 5728464242826369140 n21731244 10210231386006189 5728464242826369140 n


Ετικέτες: