«Προδημοσίευση 2ης Πρόσκλησης Υπομέτρου 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» για το έτος 2017»

Τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα, 31 Ιουλίου 2017 13:06

«Προδημοσίευση 2ης Πρόσκλησης Υπομέτρου 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» για το έτος 2017»

Επικαιροποίηση της Προδημοσίευση 2ης Πρόσκλησης Υπομέτρου 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» για το έτος 2017


Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής  της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλoνιάς, ενημερώνει εκ νέου όσους ενδιαφέρονται ότι,  η προδημοσίευση της 2ης Πρόσκλησης του Υπομέτρου 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών»  για το έτος 2017, διαφοροποιήθηκε ως προς την ελάχιστη βαθμολογία .

Τα κριτήρια επιλεξιμότητας των υποψηφίων, οι στόχοι του Επιχειρηματικού Σχεδίου, οι δεσμεύσεις και οι υποχρεώσεις των δικαιούχων, το ύψος της οικονομικής ενίσχυσης, τα κριτήρια αξιολόγησης και επιλογής των αιτήσεων ενίσχυσης των υποψηφίων, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση στήριξης, καθώς και οι λοιποί όροι του προγράμματος προσδιορίζονται αναλυτικά στην αριθ. πρωτ. 8585/10-10-2016 Υπουργική Απόφαση που αφορά στις λεπτομέρειες εφαρμογής του Υπομέτρου 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014-2020.

Η επιλογή και ένταξη των δικαιούχων γίνεται σε επίπεδο Περιφέρειας με συγκριτική αξιολόγηση, δηλαδή κατά απόλυτη φθίνουσα σειράς κατάταξης, βάσει κριτηρίων επιλογής που θα ορίζονται στην πρόσκληση υποβολής αιτήσεων στήριξης έτους 2017, με βασικό όρο την επίτευξη του ελάχιστου ορίου βαθμολογίας  ΤΩΝ 40 ΒΑΘΜΩΝ (αντί 45 που ήταν αρχικά) και μέχρι εξαντλήσεως των διαθέσιμων πόρων, ανά Περιφέρεια.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα: 2671360576  κ. Αντωνάτου Μαρία και 2671360575 κ. Κουτσός Κων/νος .

 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ


Ετικέτες:

Φόρτωση…

Φόρτωση…