Αναρτήθηκαν οι κενές θέσεις φαρμακείων των Π.Ε Κεφαλονιάς και Ιθάκης

Δημοσιεύτηκε: Πέμπτη, 15 Ιουνίου 2017 13:41

Αναρτήθηκαν οι κενές θέσεις φαρμακείων των Π.Ε Κεφαλονιάς και Ιθάκης

«Κενές θέσεις φαρμακείων των Π.Ε Κεφαλονιάς και Ιθάκης κατά την 31η -05-2017».


Σας ενημερώνουμε ότι, αναρτήθηκαν  στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων  οι κενές θέσεις φαρμακείων των Περιφερειακών Ενοτήτων Κεφαλονιάς και Ιθάκης κατά την 31η -05-2017 .

  • Οι αιτήσεις   υποβάλλονται ιδιοχείρως (Μομφεράτου  30 Αργοστόλι) ή ηλεκτρονικά στο e-mail  της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας   που είναι dnsi_dim_ygeias.kef@pin.gov.gr   εντός  του πρώτου δεκαπενθημέρου του μηνός Ιουλίου    2017.                        
  • Οι αιτήσεις που υποβάλλονται ηλεκτρονικά σε ημέρα αργίας πρωτοκολλούνται την επομένη εργάσιμη ημέρα.
  • Οι αιτήσεις που υποβάλλονται ηλεκτρονικά πέραν του ωραρίου εργασίας ( μετά την 15:00 μ.μ.) πρωτοκολλούνται την επόμενη εργάσιμη μέρα.
  • Η αίτηση χορήγησης φαρμακείου συνοδεύεται επί ποινή απαραδέκτου της αίτησης ,από υπεύθυνη δήλωση του/της αιτούμενου/ης ,στην οποία αυτός/η δηλώνει τα πλήρη στοιχεία του/της φαρμακοποιού και θα είναι υπεύθυνος /η για τη λειτουργία του φαρμακείου ,στην περίπτωσης της χορήγησης συγκεκριμένης άδειας.

Για περισσότερες πληροφορίες  στο τηλέφωνο 2671362703 κ. Καραδημήτρη Ιωάννα.

Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣΦόρτωση…

Φόρτωση…