Δαμουλιανάτα: Το καμπαναριό στην εκκλησιά στο βουνό

Τελευταία ενημέρωση: Παρασκευή, 17 Μαρτίου 2017 09:46

Δαμουλιανάτα: Το καμπαναριό στην εκκλησιά στο βουνό

Χρειάζεται την στήριξη όλων, για την ολοκλήρωση εργασιών.Όλοι γνωρίζουμε την κατάσταση του καμπαναριού στην εκκλησιά στο βουνό. Για την προστασία του κόσμου από τους κίνδυνους που υπάρχουν από την είσοδο έξοδο στο Νεκροταφείο ήταν τοποθετημένες σκαλωσιές. Όπως επίσης και γύρω από την εκκλησιά.
Όμως οι σκαλωσιές που ήταν προσωρινή λύση πρέπει  να φύγουν γιατί χρειάζονται στα Χαυδάτα που αρχίζουν εργασίες αποκατάστασης της εκεί εκκλησιάς. Ο παπά Νικόλας και το εκκλησιαστικό συμβούλιο ζήτησαν από την κ Αθανασιάδου υπεύθυνη μηχανικό  να πάρει ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ μέτρα ώστε συνεχίσει να περνά με ασφάλεια  ο κόσμος.  

Έτσι έγιναν οι απαραίτητες εργασίες με ξήλωμα των επιχρισμάτων που έδειξαν και το μέγεθος  των ρηγματώσεων Στα  μεγάλα ανοίγματα τοποθετηθήκαν τα απαραίτητα υλικά κονιαμάτων  που είναι συμβατά  με  τα αρχικά  ώστε  να να σταματήσει το περαιτέρω άνοιγμα αλλά και για  ασφάλεια.Έγινε επίσης η τοποθέτηση διάφανων σωληνίσκων  που θα χρησιμοποιηθούν  στην εργασία  εφαρμογής  ενέματος  στην επόμενη φάση.

Θα ακολουθήσει ξύλινη προσωρινή κατασκευή για την υποστήριξη της κεντρικής καμάρας με στοιχεία κατάλληλα διαμορφωμένα και συνδεδεμένα.Η υποστύλωση θα γίνει με τέτοιο τρόπο ώστε να διευκολύνεται και να είναι ασφαλής η είσοδος στον περίβολο του Ιερού Ναού.Περίδεση του άνω τμήματος σε τρεις στάθμες, αφού προηγηθεί ξύλινη κατασκευή υποστύλωσης των δύο τόξων του πλακέ κωδωνοστασίου με στοιχεία κατάλληλα διαμορφωμένα και συνδεδεμένα.Προσπαθούμε με τα ελάχιστα οικονομικά μέσα που διαθέτουμε να κρατήσουμε  την ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ και ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ μας ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΟΡΘΙΑ έως  οι Αρμόδιες  Κρατικές Υπηρεσίες δεήσουν και Αποφασίσουν να ΔΩΣΟΥΝ αυτά τα Χρηματα που είναι απαραίτητα ώστε αυτοί οι ΑΝΕΚΤΙΜΗΤΟΙ ΘΗΣΑΥΡΟΙ να περάσουν στις επόμενες γενιές όπως ήταν πριν από 23-1-14.

Για να συνεχιστούν οι εργασίες στο καμπαναριό ώστε να τοποθετηθούν οι καμπάνες  χρειάζεται η οικονομική βοήθεια από τον κόσμο  Κάτι που δεν είναι καθόλου ΕΥΚΟΛΟ για τον περισσότερο κόσμο.

Όμως παρά τις οικονομικές δυσκολίες που υπάρχουν όποιος έχει δυνατότητα και ενδιαφέρεται να προσφέρει μπορεί να καταθέσει χρήματα στον λογαριασμό της εκκλησιάς