Ανοίγουν 56 νέες θέσεις εποχικών υπαλλήλων στην Κεφαλονιά

Δημοσιεύτηκε: Τρίτη, 31 Ιουλίου 2012 00:17

Ανοίγουν 56 νέες θέσεις εποχικών υπαλλήλων στην Κεφαλονιά

Με 254 εποχικούς υπαλλήλους πεντάμηνης απασχόλησης θα ενισχυθούν πέντε Περιφερειακές Ενότητες, μέσω του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, μετά την εγκριτική απόφαση που εξέδωσε το ΑΣΕΠ. Οι θέσεις αφορούν τη στελέχωση των υπηρεσιών των εξής Περιφερειών:


Η πλειονότητα των θέσεων που προκήρυξε ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αφορά υπαλλήλους γραφείου και νοσηλευτές. Το νέο προσωπικό θα εργαστεί σε Κεφαλονιά, Θεσπρωτία, Κέρκυρα, Ιωάννινα και Πρέβεζα
Η πλειονότητα των θέσεων που προκήρυξε ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αφορά υπαλλήλους γραφείου και νοσηλευτές. Το νέο προσωπικό θα εργαστεί σε Κεφαλονιά, Θεσπρωτία, Κέρκυρα, Ιωάννινα και Πρέβεζα

Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλληνίας, 56 θέσεις,
Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας, 35 θέσεις,
Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας, 84 θέσεις,
Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων, 50 θέσεις, και
Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, 29 θέσεις.

Οι θέσεις απευθύνονται σε προσωπικό όλων των βαθμίδων Εκπαίδευσης, οι οποίοι θα επιλεγούν από 19 ειδικότητες. Οι ειδικότητες που συγκεντρώνουν την πλειονότητα των θέσεων είναι οι ακόλουθες πέντε:

ΔΕ Υπαλλήλων Γραφείου, 46 θέσεις,
ΠΕ, ΤΕ ή ΔΕ Νοσηλευτών, 40 θέσεις,
ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών, 24 θέσεις,
ΥΕ Γενικών Καθηκόντων, 24 θέσεις, και
ΠΕ Εκπαιδευτών Ερυθρού Σταυρού, 21 θέσεις.

Επιπλέον, 15 θέσεις κατανέμονται στην ειδικότητα ΠΕ ή ΤΕ Γεωπόνων, 13 στην ΠΕ Νοσηλευτών, δώδεκα στη ΔΕ Πληροφορικής, έντεκα στην ΠΕ Κοινωνιολόγων και από δέκα θέσεις στις ειδικότητες ΠΕ ή ΤΕ Νοσηλευτών ή ΠΕ ή ΤΕ Λογοθεραπευτών και ΔΕ Διοικητικών. Θα προσληφθούν επίσης επτά Χειριστές Η/Υ, επτά Νοσηλευτές κατηγορίας ΤΕ ή ΔΕ και πέντε Περιβαλλοντολόγοι ΠΕ ή ΤΕ. Από δύο θέσεις αντιστοιχούν στις ειδικότητες ΠΕ Κτηνιάτρων ή Ζωικής Παραγωγής, ΠΕ ή ΤΕ Λογοθεραπευτών και ΠΕ ή ΤΕ Πληροφορικής - Software, ενώ από μία κατανέμεται στις ειδικότητες ΠΕ, ΤΕ ή ΔΕ Νοσηλευτών ή ΤΕ Φυσιοθεραπείας και ΤΕ ή ΔΕ Φυσιοθεραπείας. Ο καθορισμός της προθεσμίας για την υποβολή αιτήσεων αναμένεται να ανακοινωθεί από τον φορέα το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.

Κριτήρια


Η επιλογή του προσωπικού θα πραγματοποιηθεί βάσει κριτηρίων, τα οποία θα καθορίσουν τη σειρά κατάταξης των υποψηφίων, και, συγκεκριμένα, του χρόνου ανεργίας, της οικογενειακής και οικονομικής κατάστασης, του βαθμού αναπηρίας και της εντοπιότητας. Ειδικότερα, με 25 μόρια πριμοδοτούνται οι νέοι άνεργοι έως 30 ετών, ενώ 20 μόρια λαμβάνουν οι μακροχρόνια άνεργοι (άνω του ενός έτους), 15 οι βραχυχρόνια άνεργοι που δεν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας και δέκα μόρια οι αγρότες, ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ, που δεν διαθέτουν ή δεν δικαιούνται επίδομα ανεργίας και έχουν ατομικό εισόδημα έως και 10.500 ευρώ κατά το οικονομικό έτος 2010.

Δεκαπέντε μόρια λαμβάνουν οι γονείς μονογονεϊκής οικογένειας και οκτώ μόρια οι έγγαμοι, ενώ οκτώ μόρια δίνονται και στις περιπτώσεις ανεργίας αμφότερων των συζύγων. Για τα προστατευόμενα μέλη παρέχονται πέντε επιπλέον μόρια ανά προστατευόμενο μέλος. Αναφορικά με το εισόδημα, για άτομα με εισόδημα έως 6.900 ευρώ ο αριθμός των μορίων είναι 15. Στα εισοδήματα από 6.900 έως 12.000 αντιστοιχούν 10 μόρια και οι υποψήφιοι που διαθέτουν από 12.000 έως 16.000 και από 16.000 έως 22.000 ευρώ πριμοδοτούνται με οκτώ και έξι μόρια αντίστοιχα. Τέλος, τα άτομα με αναπηρία από 50% και άνω και 35% έως 50% λαμβάνουν οκτώ και έξι μόρια, αντίστοιχα, ενώ δέκα μόρια αποκομίζουν και οι μόνιμοι κάτοικοι των περιοχών στις οποίες υλοποιείται το πρόγραμμα.

Πηγή ΕΘΝΟΣ - alfavita.gr