Αγανακτισμένη μερίδα Κεφαλλήνων και Θιακών γεωργοκτηνοτρόφων

Δημοσιεύτηκε: Πέμπτη, 12 Ιουλίου 2012 00:41

Αγανακτισμένη μερίδα  Κεφαλλήνων και Θιακών γεωργοκτηνοτρόφων

Αγανακτισμένη είναι μερίδα Κεφαλλήνων και Θιακών γεωργοκτηνοτρόφων εξαιτίας της χρονίζουσας κωλυσιεργίας από πλευράς της Κεντρικής Διοίκησης του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) στην διεκπεραίωση διασταυρωτικών ελέγχων προκειμένου να διοχετευθεί «ζεστό χρήμα» στα νησιά μας σε μια τόσο δυσχερή οικονομική συγκυρία.

Συγκεκριμένα, για άγνωστους λόγους δεν έχει καταβληθεί η επιδότηση του προηγούμενου έτους (2011) στους παραγωγούς που είχαν ενταχθεί στον Άξονα 2, Μέτρο 214 (γεωργο - περιβαλλοντικά μέτρα) βιολογική γεωργοκτηνοτροφία και διατήρηση απειλούμενων αυτοχθόνων φυλών αγροτικών ζώων. Επιπλέον, δεν έχει προχωρήσει η αποπληρωμή των ειδικών ενισχύσεων του άρθρου 68 του Καν(ΕΚ) 73/2009 που αφορούν τις πρόσθετες ενισχύσεις σε δικαιούχους αγρότες που εφαρμόζουν συστήματα ποιότητας παραγωγής σκληρού σίτου ή που εκτρέφουν αιγοπρόβατα και βοοειδή υπό προϋποθέσεις σε ορεινές περιοχές και οι οποίοι προσκόμισαν εγκαίρως τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Τέλος, παραμένει αδιευκρίνιστο το γεγονός ότι υπάρχει μεγάλο ποσοστό απορριπτόμενων παραγωγών δικαιούχων Εξισωτικής Αποζημίωσης των ετών 2009 και 2010 (Μέτρα 211 και 212 του Άξονα 2 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 του Καν (ΕΚ) 1698/2005) με βάση τα κριτήρια επιλεξιμότητας, ενώ όλα τα αιτούμενα δικαιολογητικά είχαν προσκομισθεί για έλεγχο εγκαίρως.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, την τραγική κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει οι Κεφαλλονίτες και Θιακοί αγρότες την επιδεινώνουν οι αντίξοες καιρικές συνθήκες (ξηρασία αλλά και παγωνιά) των τελευταίων ετών που επέφεραν μεγάλη μείωση της παραγωγής, καθώς και το γεγονός ότι οι τράπεζες όχι μόνο δεν χρηματοδοτούν τους κτηνοτρόφους που χρειάζονται καθημερινά χρήματα για τις ανάγκες των ζώων τους, αλλά παρακρατούν ποσά των όποιων επιδοτήσεων για τις δόσεις των δανείων τους.
Δικαιολογημένα λοιπόν, ο κλάδος της αγροκτηνοτροφίας όχι απλά διέρχεται κρίση αλλά βρίσκεται σε κατάρρευση.

Από την Ενωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Κεφαλληνίας & Ιθάκης