"Είμαστε τιμωρημένοι στα Κουβαλάτα;"

Τελευταία ενημέρωση: Σάββατο, 16 Ιανουαρίου 2016 12:25

"Είμαστε τιμωρημένοι στα Κουβαλάτα;"

Είμαστε φύλακες σε ένα μισοέρημο χωριό λόγω των σεισμών. Οι μισές λάμπες στις κολώνες έχουν σβήσει τρείς μήνες περίπου.Μόλις πέσει το σκοτάδι χρειαζόμαστε φακό.

Δεν έχει λάμπες ο Δήμος; Δεν πληρώνουμε δημοτικά τέλη; Είμαστε τιμωρημένοι στα Κουβαλάτα;

Ας αποφασίσουν στο Δήμο,να κάνουν κάτι.

Οι φύλακες του χωριού.


Ετικέτες: