Από τις 15 Ιουνίου το θερινό ωράριο κλεισίματος της κεντρικής πλατείας Αργοστολίου

Τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα, 08 Ιουνίου 2015 15:26

Από τις 15 Ιουνίου το θερινό ωράριο κλεισίματος της κεντρικής πλατείας Αργοστολίου

Ο Δήμος Κεφαλλονιάς ενημερώνει πολίτες και επαγγελματίες ότι το θερινό ωράριο κλεισίματος της κεντρικής πλατείας Αργοστολίου θα αρχίσει να εφαρμόζεται από τις 15 Ιουνίου.


Παρακαλούμε όλους να συμμορφωθούν με την παραπάνω απόφαση διότι σε αντίθετη περίπτωση θα κινηθούν όλες οι ενέργειες που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία

ΕΚ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ