Αυτοψία στο Λαγγάδι στην Πεσσάδα για τα ογκώδη σκουπίδια

Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 19 Μαΐου 2015 12:37

Αυτοψία στο Λαγγάδι στην Πεσσάδα για τα ογκώδη σκουπίδια

Στα πλαίσια υλοποίησης αιτήματος του Τοπικού μας Συμβουλίου έγινε αυτοψία υπηρεσιακών παραγόντων με επικεφαλής τον κον ΔΕΛΑΚΑ κατά μήκος του Λαγγαδιού από την αρχή μέχρι θαλάσσης προκειμένου να εξετασθεί η δυνατότητα υλοποίησης καθαρισμού από τα πάσης φύσεως αντικείμενα (ψυγεία-πλυντήρια -βαρέλια  κ.ο.κ που (αναπαύονται)στην κοίτη του, η οποία κατά μέσο όρο έχει πέντε μέτρα βάθος.


Ελπίζουμε να μπορέσει να καθαριστεί -είναι υποχρέωση όλων μας να παραμείνει καθαρό.

Μερικές φωτό από τα 34 σημεία που έχουν πεταχτεί αντικείμενα.


Τοπική Κοινότητα Πεσσάδας

 

Ετικέτες: