Από τα ακαθάριστα έσοδα του 2014 εκπίπτουν οι ασφαλιστικές εισφορές φυσικών προσώπων με επιχειρηματική δραστηριότητα

Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 20 Ιανουαρίου 2015 00:05

Από τα ακαθάριστα έσοδα του 2014 εκπίπτουν οι ασφαλιστικές εισφορές φυσικών προσώπων με επιχειρηματική δραστηριότητα

Σύμφωνα με την εγκύκλιο Δ12 1006031 ΕΞ 2015/19.1.15 γίνεται γνωστό ότι τα αναφερόμενα στο έγγραφο σχετικά με την έκπτωση ασφαλιστικών εισφορών από τα ακαθάριστα έσοδα δικηγόρων, ισχύουν γενικότερα για φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και κατ' ανάλογη εφαρμογή γίνεται δεκτό, ότι τα ποσά των ασφαλιστικών εισφορών των φυσικών προσώπων που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα που αφορούν την περίοδο 1.1-31.12.2014 και τα οποία καταβάλλονται μέσα στο έτος 2015 και ειδικότερα από 1.1.2015 και μέχρι τη νόμιμη προθεσμία που ορίζει ο οικείος ασφαλιστικός φορέας ή μέχρι την τυχόν παράτασή της, μπορούν να εκπέσουν από τα ακαθάριστα έσοδα του φορολογικού έτους