Απογραφή Στρατεύσιμων Κεφαλονιάς Κλάσης 2018

Δημοσιεύτηκε: Τετάρτη, 03 Δεκεμβρίου 2014 18:18

Απογραφή Στρατεύσιμων Κεφαλονιάς Κλάσης 2018

ΑΠΟΓΡΑΦΗ  ΣΤΡΑΤΕΥΣΙΜΩΝ ΚΛΑΣΗΣ 2018 (Γεννηθέντες το έτος 1997)             Καλούνται οι στρατεύσιμοι που γεννήθηκαν το έτος 1997 να απογραφούν στα κατά τόπους Κ.Ε.Π. του δήμου μας.           ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ:           Για την συμπλήρωση του Δελτίου Απογραφής οφείλουν όσοι έχουν γεννηθεί το έτος 1997 να προσέλθουν αυτοπροσώπως σε οποιοδήποτε Κ.Ε.Π. του δήμου μας προκειμένου να απογραφούν.

Η απογραφή πρέπει να γίνει από 2 Ιανουαρίου 2015 έως 31 Μαρτίου 2015

          Απαιτείται να φέρουν μαζί τους την αστυνομική τους Ταυτότητα και φωτοτυπία αυτής. Επίσης να γνωρίζουν τον ΑΜΚΑ & το Α.Φ.Μ. τους (όσοι δεν έχουν πρέπει να εκδώσουν από την εφορία).

          Όσοι πάσχουν από σοβαρά προβλήματα υγείας υποβάλλουν και Ιατρική Γνωμάτευση ή Βεβαίωση στην οποία θα περιγράφεται με σαφήνεια η πάθηση.

          Επισημαίνουμε ότι όσοι Δεν Απογραφούν ή Απογραφούν Εκπρόθεσμα ή θα δηλώσουν ανακριβή στοιχεία, θα υπέχουν μηνιαία, δίμηνη ή τρίμηνη πρόσθετη στρατιωτική υποχρέωση, αντίστοιχα.

  ΕΚΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ