Ανοίγει (επιτέλους) η ρύθμιση για τις 100 δόσεις

Τελευταία ενημέρωση: Σάββατο, 22 Νοεμβρίου 2014 09:51

Ανοίγει (επιτέλους) η ρύθμιση για τις 100 δόσεις

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ η απόφαση της Κατερίνας Σαββαίδου για τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών σε 100 δόσεις. Ουσιαστικά πρόκειται για τροποποίηση της αρχικής απόφασης η οποία ενσωματώνει την πρόσφατη νομοθετική αλλαγή για εξαίρεση των βεβαιωμένων οφειλών από τη ρύθμιση των 100 δόσεων. Η δημοσίευση της απόφασης, αποτελεί το πρώτο από τα δύο βήματα που πρέπει να γίνουν προκειμένου να ενεργοποιηθεί η ρύθμιση. Το επόμενο βήμα που αναμένεται να γίνει Δευτέρα ή Τρίτη, έχει να κάνει με την ενεργοποίηση της ηλεκτρονικής εφαρμογής μέσω της οποίας θα υποβληθούν οι αιτήσεις.

Δεδομένου ότι υπάρχει και προθεσμία τριών ημερών για την πληρωμή της 1ης δόσης, μέσα στον Νοέμβριο θα βεβαιωθούν ελάχιστα ή και μηδενικά έσοδα για το δημόσιο.

Μεταξύ άλλων, η απόφαση αναφέρει ότι στη ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν:

Α.Το σύνολο των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων έως και την 1η Οκτωβρίου 2014 οφειλών, που δεν έχουν τακτοποιηθεί κατά νόμιμο τρόπο με αναστολή πληρωμής ή διευκόλυνση ή άλλη νομοθετική ρύθμιση τμηματικής καταβολής οφειλών κατά την ημερομηνία της αίτησης υπαγωγής.

Β) Μετά από επιλογή του οφειλέτη:

i) βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες έως και την 1η Οκτωβρίου 2014 οφειλές που κατά την ημερομηνία της αίτησης υπαγωγής τελούν σε διοικητική ή δικαστική ή εκ του νόμου αναστολή,

ii) βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες έως και την 1η Οκτωβρίου 2014 οφειλές που κατά την ημερομηνία της αίτησης υπαγωγής έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση ή διευκόλυνση τμηματικής καταβολής οφειλών, των οποίων οι όροι τηρούνται.

Στην περίπτωση υπαγωγής στη νέα ρύθμιση, επέρχεται απώλεια των ανωτέρω διευκολύνσεων ή ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής χρεών. Σε περίπτωση που στις

ανωτέρω διευκολύνσεις ή ρυθμίσεις περιλαμβάνονται οφειλές που δεν μπορούν να υπαχθούν στην παρούσα ρύθμιση, αυτές πρέπει να τακτοποιηθούν από τον οφειλέτη κατά νόμιμο τρόπο.

Γ) Η υπαγόμενη στη ρύθμιση βασική ληξιπρόθεσμη οφειλή δεν μπορεί να ξεπερνά το ένα εκατομμύριο ευρώ (1.000.000,00 €)».

Επίσης, η απόφαση αναφέρει:

Οι οφειλέτες που έχουν υπαχθεί στη ρύθμιση «τελευταίας ευκαιρίας» (σ.σ είναι η ρύθμιση των 48 δόσεων) και τηρούν τους όρους της ρύθμισης αυτής, τυγχάνουν αναδρομικά των εκπτώσεων και των πρόσθετων ευεργετημάτων της παρ. 8 του άρθρου 51 του Ν. 4305/2014. Ειδικότερα για τους οφειλέτες που επιλέξουν να υπαγάγουν την εναπομένουσα ρυθμισμένη οφειλή τους στη ρύθμιση του άρθρου 51 του Ν. 4305/2014, οι ανωτέρω εκπτώσεις δύνανται να χορηγηθούν μετά την καταβολή της πρώτης δόσης αυτής.

Όσοι δεν υποβάλλουν αίτηση υπαγωγής μέχρι 31 Μαρτίου 2015 θεωρείται ότι συνεχίζουν την ρύθμιση «τελευταίας ευκαιρίας» με τα ευεργετήματα της παρ. 8 του άρθρου 51 του Ν. 4305/2014, τα οποία θα υπολογιστούν μαζικά από την 1η Απριλίου 2015.

thetoc